Arkæologiske forundersøgelser på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm. Gravemaskinen graver søgegrøfter som senere undersøges.
Der graves såkaldte søgegrøfter på hele arealet. Eventuelle fund markeres og udgraves på et senere tidspunkt. Foto: Energinet

Bornholms Museum starter arkæologiske undersøgelser på Energiø Bornholm

Mandag den 22. maj tog Bornholms Museum første spadestik på de arkæologiske forundersøgelser på Energiø Bornholm. Det er startskuddet på et tre år langt projekt, der skal kortlægge og udgrave fortidsminder i det område, hvor den kommende omformerstation og kablerne til den skal ligge.

Det var en glad chefarkæolog, der mandag morgen tog det første spadestik på projektet, der skal undersøge en stor del af landskabet syd for Aakirkeby, inden anlægsarbejdet på Energiø Bornholm kan begynde.

”Der er ingen tvivl om, at det kommer til at blive en travl tid for museets arkæologer. Men det er også en stor mulighed for Bornholms arkæologi. Udgravninger på så stort et areal er helt usædvanlig for øen. Selvom et byggeri jo i sagens natur forstyrrer de fortidsminder, der måtte gemme sig i jorden, så er det samtidig en unik mulighed for at få undersøgt området. Der gemmer sig gode chancer at udvide grundlaget for forskningen og skabe ny viden om Bornholms forhistorie”, siger Jens Berthold, der står i spidsen for udgravningerne hos Bornholms Museum.

I første omgang laves der forundersøgelser, hvor områderne undersøges ved hjælp af såkaldte søgegrøfter, der graves med en gravemaskine. De blotlægger jorden og eventuelle fund, som så kan undersøges og registreres. Når forundersøgelserne er færdige, har Bornholms Museum et overblik over de fund, der derefter skal udgraves. Der skal foretage undersøgelser på det 107 hektar store areal, der er udset til landanlægget plus kabelkorridorer. I første ombæring laves der forundersøgelser på godt 60 hektar i den nordlige ende af stationsområdet, samt tilstødende arealer.

”Vi har lavet en aftale med en lokal lodsejer, så vi kan komme tidligt i gang med forundersøgelserne. På den måde kan vi dele, den meget store opgave vi står overfor ned i mindre etaper og sikre bedre muligheder for, at museet kan rekruttere de medarbejdere, de skal bruge. Vi undersøger et lidt større areal end vi skal bruge til stationen for at sikre, at vi ikke kommer i kontakt med fortidsminder, hvis der bliver brug for et område til oplag eller arbejdsareal, når byggeriet går i gang”, fortæller Lars Ewald Jensen, der er projektleder for de arkæologiske undersøgelser hos Energinet.

Bornholms Museum har store forventninger til undersøgelserne, som ligger op til et allerede kendt område med fortidsminder fra den yngre stenalder:

”Der er en del fund fra forskellige perioder i området ved stationsarealet. Den international betydende centralplads fra yngre stenalder er ikke kun kendt for sine fin ornamenterede solsten. Pladsen dækker et større areal, som er afgrænset med palisader og grøfter. Hovedpladsen ligger lige nordvest for energiøens areal, men de hidtil yderste palisader rækker ind i undersøgelsesområdet. Her ville det vise sig, hvor langt tragtbægerfolkenes aktiviteter strækker sig mod syd og øst”, siger Jens Berthold.

Hos Energinet er arkæolog og projektleder Lars Ewald Jensen fokus på at understøtte Bornholms Museum i at løse den store opgave.

”Vi ved godt, at vi kommer med en stor opgave til museet. Derfor har vi et tæt samarbejde og forsøger at støtte museet så godt som muligt. Det er tit udfordrende at tiltrække arkæologer og måske i særlig grad til fordi Bornholm ligger langt væk for mange. På den anden side har vi et virkelig spændende projekt, der løber i en årrække, og nogle rigtig dygtige og engagerede folk på museet, så jeg er meget fortrøstningsfuld om at det nok skal lykkes”, siger Lars Ewald Jensen.

Bornholms Museum forventer at der skal rekrutteres omkring 20 arkæologer til projektet, der løber til og med 2025. Det er Energinet som bygherre, der afholder udgifterne til de arkæologiske undersøgelser.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.