Møbelfabrikken i Nexø var fyldt til præsentation af Energinets planer for omformerstationen.

Energinet præsenterede planer for omformerstation på Bornholm

Til et velbesøgt møde i Møbelfabrikken i Nexø præsenterede Energinet mandag aften principperne for udformning og indpasning af den kommende omformerstation syd for Aakirkeby. 

Siden december har Energinet arbejdet på principperne for udformningen af den kommende omformerstation, der bliver hjertet i Energiø Bornholm. Interesserede bornholmere er blevet inviteret til at deltage i processen gennem to workshops, hvor de har kunne dele bekymringer, ideer og input. I går aftes kulminerede processen med præsentationen af de principper, der bliver styrende for stationens udsende og indpasning i landskabet.

Energinet har valgt at ansøge Bornholms Regionskommune om en lokalplan for stationen, med en placering i den østlige del af det bruttoområde, der er udpeget til stationen. Placeringen er valgt af flere grund. Den østlige placering giver god plads til landskabelig indpasning af stationen, blandt andet et bredt bælte af træer. Samtidig hænger den østlige placering tæt sammen med den valgte arkitektoniske løsning, som er blevet kaldt sprækkedalen. Her deles stationen op i to dele, der tilsammen danner en kile med bygninger på hver side. Samtidig genetableres Risebæk i et naturligt slynget forløb mellem de to dele af stationen, for tilsammen at danne et rekreativt vådområde. Bygningerne udformes med skrånende vægge med en facadebeklædning i naturlige farver, der understreger sprækkedalen.

“Jeg vil gerne sige tak, til alle dem der har engageret sig i arbejdet med stationen. Takket være det store engagement vi har oplevet, synes jeg at vi er landet på et virkelig spændende design, som imødekommer mange af de input vi har fået. Jeg tror også man vil kunne se at vi virkelig har rykket os, fra det kvadratiske layout der var vores udgangspunkt i november, til det forslag vi står med nu,” siger Kim Søgaard Mikkelsen, hovedprojektleder for Energiø Bornholm i Energinet.

Principperne for udformningen af stationen  vil danne grundlag for den ansøgning om lokalplan, som Energinet i den nærmeste fremtid sender til Bornholms Regionskommune. Herefter skal ansøgningen behandles både administrativt og politisk, og der afholdes en offentlig høring, inden lokalplanen kan vedtages – formentlig til juni næste år.

“Det er Bornholms Regionskommune, der sætter rammerne for hvordan stationen skal udformes og passes ind i landskabet. Jeg synes, at vi sammen med dem og de bornholmere der har deltaget, har lavet et godt grundlag for det videre arbejde. Og så er det vigtigt at sige, at stationen ikke er færdigprojekteret endnu, så der kan godt blive ændret lidt på detaljer og layout. Det kommer endelig på plads når vi har udbudt opgaven og fundet vores leverandør, der skal bygge stationen,” siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Forud for offentliggørelsen har Energinet været i kontakt med de lodsejere, der kan komme til at lægge jord til stationen. Energinet har også kontaktet se naboer, der kan komme til at bo tættest på stationen.

“Vi ved godt at det er et stort indgreb for den enkelte, og at vores planer skaber stor usikkerhed. Jeg ville gerne sige tak for den ordentlige måde vi er blevet taget imod på. Vi kan først indgå aftaler når miljøtilladelsen og lokalplanen er på plads, og det forventer vi bliver til sommer næste år.

Der er stadig mange ting vi ikke kan svare på endnu, men man skal ikke tøve med at kontakte os, hvis man har spørgsmål,” siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Se præsentation fra mødet den 20. marts 2023 (pdf)

 

Tidsplan lokalplan og kommuneplantillæg

Marts 2023 Ansøgning om lokalplan til Bornholms Regions Kommune

Igangsættelse af lokalplan

Udarbejdelse af planforslag og miljørapport

Forår 2024 Godkendelse af planforslag og miljørrapport

Forår 2024 Offentlig høring

Juni 2024 Endelig vedtagelse af planer og offentliggørelse

 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.

Illustrationer af omformerstationen

Nedenfor kan du se illustrationer af principperne for landskab og arkitektur. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen bliver der lavet visualiseringer af omformerstationen fra en række forskellige fotostandpunkter i området.