Fremrykket energiø-udbud ændrer ikke på planer for landanlæg på Bornholm

Energinet fremrykker udbud på opgaver til Energiø Bornholm, for at komme tidligt i markedet og sikre sig mulighed for at købe højspændingsudstyr. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for hverken miljøvurderingen af projektet eller arbejdet med at lave en lokalplan for landanlægget.

Der er stor efterspørgsel efter el-teknisk udstyr til den grønne omstilling. Energinet har på baggrund af dialog med kommende leverandører besluttet at fremrykke udbud af opgaver til Energiø Bornholm, for på den måde at komme frem i køen til at købe kabler og det tekniske udstyr til landanlæggene på blandt andet Bornholm. Fremrykningen får dog ikke konsekvenser for den overordnede tidsplanen eller de processer, der allerede er i gang:

”Man kan sige, at vi ændrer I vores planer for at kunne holde vores planer. Der er rigtig mange, der skal bygge infrastruktur til den grønne omstilling, så hvis vi ikke fremrykkede udbuddet, ville vi ikke kunne få det udstyr, vi skal bruge, når vi skal bruge det”, forklarer Hanne Storm Edlefsen, der er direktør for Energiøer i Energinet.

Udbuddet bliver delt op i en række store opgaver. I dag udsendes udbud på det el-tekniske udstyr til stationerne, samt et udbud af produktion og installation af kablet på havbunden mellem Bornholm og Sjælland. Senere udbydes opgaven med at bygge stationsbygningerne i helholdsvis Danmark og Tyskland, samt installation af kablerne på land og undersøgelse af ueksploderet ammunition på havet.

Ændrer ikke arbejde på lokalplan og miljøvurdering

På baggrund af den dialog Energinet har haft med kommende bydere på udbuddet, har man besluttet at åbne for muligheden for, at en del af stationen, de såkaldte jævnstrømsafbrydere, kan opføres i anden etape af byggeriet. Konkret betyder det, at der er mulighed for, at nogle af bygningerne i det vestlige område af stationen, der skal huse el-teknisk udstyr, opføres på et senere tidspunkt. Det skyldes, at nogle leverandører er meget interesserede i at byde på jævnstrømsafbryderne, mens andre hellere vil holde fokus på deres kerneprodukter. Muligheden for en opførelse af en del af stationen i etaper får dog ikke konsekvenser for miljøvurderingen af stationen eller arbejdet med at lave en lokalplan for området.

”Både Miljøvurderingen og lokalplanen kommer til at sætte nogle rammer for stationen, som vi skal holde os indenfor. Det er altså den fuldt udbyggede station, der skal miljøvurderes og planlægges for, selvom det kan vise sig, at vi først kan opføre jævnstrømsafbryderne i en senere fase. Det er i forvejen planen, at antallet af jævnstrømsafbrydere vil blive udbygget i takt med, at flere eventuelle udlandsforbindelse bliver tilsluttet energiøen. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at minimere generne og byggefasen så meget som muligt”, siger Hanne Storm Edlefsen.

Samarbejde med det lokale erhvervsliv

Der er stor interesse for at byde ind på opgaver til energiøen blandt erhvervslivet på Bornholm, og det er oplagt at trække på lokale kompetencer til en række opgaver i forbindelse med opførelse af landanlægget.

”Der er meget få virksomheder på verdensplan, der kan byde på opgaverne med produktion og installation kabler og det el-tekniske udstyr til stationerne. I Energinet vil vi gerne hjælpe leverandørerne med at gøre det nemt at finde lokale underleverandører, når vi har fundet vinderne af udbuddene. Det vil vi arbejde sammen med Bornholm Regionskommune om at finde en god model for, for eksempel med et arrangement, der skaber forbindelse mellem leverandørerne og lokale virksomheder”, siger Hanne Storm Edlefsen.

Energinet forventer at have afsluttet udbuddene i anden halvdel af 2024.

Læs mere om Energiø Bornholm her

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.