Mulig ny elforbindelse mellem Danmark og Norge

Energinet og norske Statnett indleder nu samarbejde om at undersøge teknisk gennemførlighed og mulige gevinster af en ny hybrid elforbindelse mellem Danmark og Norge.

Elforbindelsen skal ilandføre havvind fra havvindsområder nær en dansk energiø i Nordsøen og fra et område i den norske del af Nordsøen kaldet Sørvest F. Samtidigt vil elkablet knytte endnu en elforbindelse mellem det danske og norske elmarked udover de allerede eksisterende Skagerrak-forbindelser.

”Energinets samarbejde med Statnett om at undersøge en ny hybrid elforbindelse mellem Danmark og Norge er et vigtigt skridt i udbygningen af fremtidens elnet på havet. Et udbygget net af hybride elkabler og opsamlingspunkter på havet er nødvendigt, når de politiske ambitioner om at gøre Nordsøen til Europas grønne kraftværk skal realiseres”, siger Hanne Storm Edlefsen, direktør for Energiøer i Energinet.

Aftalen mellem Energinet og norske Statnett bygger videre på eksisterende samarbejde, og den følger i kølvandet på en politisk aftale mellem Danmarks og Norges energiministre fra juni 2023 om at afsøge fælles muligheder for blandt andet infrastrukturløsninger i Nordsøen til integration af havvind i Danmarks, Norges og andre nordeuropæiske landes energisystemer. 

Efter planen skal Energinets og Statnetts fælles undersøgelse afsluttes i slutningen af 2024 med an anbefaling af, om der er god grund til at gå videre med endnu mere detaljerede analyser af den mulige hybride elforbindelse. I arbejdet sigtes der efter, at en forbindelse mellem Danmark og Norge via energiøen i Nordsøen tidligst kan være klar 2035.

Kontakt

Baggrund og perspektiv:

  • I 2023 indgik Danmark og otte andre lande i Oostende-erklæringen med et mål om at høste 300 GW havvind i Nordsøen inden 2050. For at forsyne Europas forbrugscentre med grøn energi fra havvind i Nordsøen, kræves enorme udbygninger af transmissions-infrastruktur.
  • Samtidigt med aftalen med Energinet, indgår norske Statnett aftaler med 4 andre TSO’er i Nordsølande som led i Norges ambitioner om at udnytte havvindspotentialet og udbygge elnet på havet.
  • Samarbejdet om at undersøge den hybride elforbindelse mellem Danmark og Norge via energiøen og havvindsområderne i Nordsøen bygger ovenpå et allerede veletableret analysesamarbejde mellem Energinet og Statnett.
  • Det første elkabel mellem Danmark og Norge blev taget i drift i 1977. Det 130 kilometer lange kabel var på det tidspunkt verdens længste jævnstrømskabel og havde en kapacitet på 500 MW.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.