Hvordan skjuler man 52 hektar højspændingsstation?

Da Energinet skulle designe den nye omformerstation til Energiø Bornholm, spurgte vi bornholmerne til råds, fremfor at invitere internationale stjernearkitekter til at konkurrere om opgaven. Det kom der masser af gode ideer ud af og en station, der udfordrer konventionerne og forhåbentlig giver tilbage til området.

Hvordan placerer man en 52 hektar stor højspændingsstation, så den generer færrest muligt? Kan man overhovedet få 25 meter høje bygninger til at passe ind i det bølgende landskab på Sydbornholm? Og hvordan engagerer man de lokale i at finde svar på de spørgsmål, når de egentlig helst er helt fri for at få en station i deres baghave?

Det var nogle af de spørgsmål, som Energinet stod overfor i efteråret 2022, da statens transmissionsselskab skulle i gang med at planlægge den kommende omformerstation. Stationen bliver hjertet i Energiø Bornholm og skal opsamle og sende grøn strøm til over tre millioner husstande til Sjælland og Tyskland.

”Normalt er udformning og indpasning noget, vi laver sammen med vores rådgivere, og som vi så ansøger kommunen om at lave en lokalplan for. Men med en station på den her størrelse, 52 hektar teknisk anlæg, så kunne vi godt se, at det stillede nogle større krav. Samtidig var der fra Bornholms Regionskommune og kommunalbestyrelsen et ønske om, at vi gjorde noget ekstra ud af arkitekturen. Måske endda en arkitektkonkurrence. Stationen bliver et af de største byggerier på øen, så ideen om at skjule den var heller ikke realistisk. Derfor skulle vi ind og finde en måde, hvor vi kunne skabe noget, der forhåbentlig også på sigt giver noget værdi tilbage til Bornholm”, siger Marian Kaagh, som er vicedirektør i Energinet.

Borgerinddragelse frem for arkitektkonkurrence
Ideen om en arkitektkonkurrence blev hurtigt taget af bordet. Dels fordi Energinet ikke har mulighed for at bruge elforbrugernes penge på en stort anlagt arkitektkonkurrence, og dels fordi det ville lægge ekstra tid til en i forvejen stram tidsplan. I stedet for at invitere internationale arkitekter til at give deres bud på et vartegn for energiøen, blev tilgangen vendt på hovedet:

”Vi fandt ret hurtigt ud at, at vi synes, det var meget mere interessant at invitere de folk, der skal leve med stationen på godt og ondt de næste mange år, til at give deres bud på, hvordan den skal se ud. Derfor besluttede vi os for at invitere bornholmerne med ind i arbejdet med den nye station,” siger Marian Kaagh.

Det blev startskuddet til en række møder, hvor Energinet, sammen med sine arkitekter på stationsbyggeriet, Arkitema, inviterede bornholmerne med ind i processen med at udforme og indpasse stationen.

”Det er virkelig komplekst at bygge en station af den her karakter. Meget af udstyret er ikke noget, der findes i forvejen, og der er rigtig mange krav til det el-tekniske og hele opbygningen af stationen. Oveni kommer krav til alt fra sikring til bæredygtighed, som gør det endnu mere komplekst. Det var vigtigt for os, at deltagerne også fik en ide om, at når vi ikke bare uden videre kunne sige ja til en god ide, så skyldes det, at der er rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed”, siger Marian Kaagh.

Inspiration og bekymringer
Samtidig var formålet også at inspirere deltagerne, så de kunne få en ide om, hvad der egentlig er muligt, og hvordan man med arkitektoniske virkemidler kan arbejde med enten at fremhæve eller skjule de mange tusinde kvadratmeter bygninger. Og vigtigst af alt fik deltagerne mulighed for at komme med deres input, ideer, bekymringer eller ønsker, som blev samlet sammen og analyseret efter den første workshop i december 2022.

”Vi fik utroligt mange gode og interessante inputs. Lige fra en vild ide om en motocrossbane, til konkrete ønsker om, at man skærmer stationen godt af med bakker og beplantning. Det gav os et godt billede af de mange forskellige tilgange til byggeriet. Dem der bor tæt på stationen, har fokus på at begrænse støj og visuelle gener. Andre ser gerne, at vi med bygningerne understøtter fortællingen om energiøen, mens en helt tredje gruppe har mest fokus på, hvad vi kan gøre for natur og biodiversitet. Og faktisk gav de ret forskellige ønsker os nogle gode pejlemærker for, hvad vi skal prioritere i udformningen af stationen,”, siger Marian Kaagh.

I marts 2023 præsenterede Energinet sit oplæg til en udformning af stationen og den konkrete placering på området syd for Aakirkeby – tæt på vandet, hvor kablerne fra vindmøller og forbindelserne til Sjælland og Tyskland, til sin tid kommer i land. Energinet har nu ansøgt Bornholms Regionskommune om et lokalplanområde på i alt 107 hektar, der skal rumme både de tekniske anlæg og godt med plads til at passe stationen ind i landskabet og skærme med brede beplantningsbælter.

”Jeg synes virkelig, at vi har fået skabt et spændende oplæg til udformning af stationen, som både kan skærme stationen overfor naboerne i området, samtidig med at den giver noget tilbage til Bornholm og skaber en sammenhæng med landskabet og Bornholms særlige karakter. Udefra kan det måske synes, som om det ikke er så revolutionerende, men for os er det ret vildt at dele stationen op i to og lægge et vådområde i mellem”, siger Marian Kaagh.

En rød tråd fra input til færdig station
Spørgsmålet er så, om de bornholmere, der har deltaget i processen, kan se sig selv i det forslag, Energinet har præsenteret.

”Det er en umulig opgave at gøre alle tilfredse. Det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge. Og for nogen fylder spørgsmål om overtagelse eller erstatning helt forståeligt rigtig meget, og de har naturligt nok svært ved at se værdien af stationen og den proces, vi har været igennem. Det har jeg stor forståelse for, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan for dem, inden for de rammer vi er underlagt. Når det er sagt, så er jeg virkelig glad for, at man kan se en klar rød tråd fra de input, der er kommet undervejs, og til de løsninger, som vi er endt med at vælge. Det er klart, at der er rigtig mange ønsker, vi ikke har kunnet imødekomme, ikke mindst blandt dem, der håber, at vi helt dropper stationen eller lægger den ud på havet”, siger Marian Kaagh.

Nu begynder Bornholms Regionskommunes arbejde med at udarbejde en lokalplan for stationen. Lokalplanen forventes afsluttet i midten af 2024.

”Nu er vi kommet med vores bud på, hvordan stationen kan se ud. Nu skal vi arbejde med regionskommunen om at få løst en masse konkrete udfordringer. I sidste ende er det kommunalbestyrelsen, der sætter rammerne, men vi synes, at vi har et rigtig godt udgangspunkt for det arbejde, der virkelig forsøger at imødekomme de input, der er kommet undervejs i processen”, siger Marian Kaagh.

 

Fakta:

  • Teknisk areal: 52 hektar
  • Samlet areal: 107 hektar
  • Rådgiver: COWI
  • Arkitekt: Arkitema
  • Opgaven med at opføre stationen sendes efter planen i udbud i 2024.

Visualiseringer

Situationsplan: Som en konkret udløber af de input, der er kommet undervejs i processen, bliver det store anlæg delt i to områder, hvor de høje bygninger får skrånende facader inspireret af Ekkodalens særegne klippelandskab.

Visualisering af stationen set fra vest. Det visuelle indtryk af bygningerne mindskes med de skrånende facader og bæltet af træer, der omkranser stationen.

Visualisering af facade. Beklædning i naturlige farver.

Visualisering af rekreativt område. Området omkring stationen er samtidig et rekreativt område, som giver plads til øget biodiversitet og lader besøgende komme tæt på energiøens maskinrum. Stierne skaber forbindelse gennem stationen fra kysten og nord mod Aakirkeby.

Visualisering af vådområde mellem bygningerne. Imellem bygningerne etableres et vådområde, som følger det oprindelige forløb af en lokal bæk, som suppleres med vand fra afvanding af tagflader og belægning på de mange bygninger. Træbroer giver mulighed for at komme tørskoet igennem i våde perioder.

 

Kontakt