Mød Øbisserne

Mange mennesker med forskellige baggrunde og fagligheder i Energinet arbejder hver dag på at gøre energiøerne til virkelighed. Nu kan du komme med bag om arbejdet - fortalt af syv forskellige øbisser. 

Danmark er på vej med to energiøer og skruer op for meget mere grøn energi fra havvind til Europa. I syv videoer kan du høre mere om arbejdet med energiøerne i Energinet.

Du kan blandt andet tage med på havet, hvor vi undersøger dyre- og planteliv og dykke ned i designet af en energiø. Mennesker, dyr og miljø er i centrum, og der skal god planlægning til, inden Danmarks største bæredygtige anlægsprojekt kan gå i jorden. Med energiøer kan vi høste enorme mængder af strøm, som vores nabolande også kan få glæde af. Aftaler med andre lande skal derfor i hus, og nye markedsmodeller skal tænkes ind – før vi kan sætte strøm til et grønnere Europa.   

Hør mere om arbejdet - fortalt af øbisserne selv: 

Planer får målet til at blive en realitet
Mød øbissen Ejvind, der er planner for energiøer i Energinet. Han holder hver dag styr på et hav af beslutninger, processer og mennesker for at sikre, at Danmarks største anlægsprojekt kan blive en realitet.


Ingen anlægsprojekter uden forundersøgelser
Mød øbissen Kirstine, der er projektleder for forundersøgelser i Energinet. Hun sikrer, at de rigtige tilladelser kommer i hus, så energiøerne i Danmark kan anlægges.


Elmarkedet er ikke kun et dansk anliggende men et europæisk samarbejde

Mød øbissen Veronika, der er projektleder for nyt markedsdesign i forbindelse med energiøer i Danmark. Hun sørger for, at handlen med el fra energiøerne foregår på et marked i Europa med fælles regler, så der stadig er høj forsyningssikkerhed, når energiøerne skal sikre grøn strøm til millioner af hjem og virksomheder i Europa. 


Store elanlæg på land kræver store hensyn 
Mød øbissen Bent, der er projektleder for miljøvurdering på Energiø Bornholm. Han arbejder hver dag for, at miljøet på Bornholm undersøges, at naboer involveres, og projektet tager størst muligt hensyn til dyre-og planteliv før en omformerstation bygges.


Ingen energiøer uden aftaler med andre europæiske lande
Mød øbissen Peter, der forhandler de politiske aftaler på plads med andre landes TSO'er. Aftalerne skal sikre forbindelser fra energiøerne til vores europæiske naboer. Det giver mulighed for at strømmen fra havvindmøllerne kan afsættes til flere markeder.


Det handler om at tage ansvar
Mød øbissen Signe, der er projektleder for bæredygtighed og sikkerhed for Energiø Bornholm. Bæredygtighed handler om at tage ansvar, og de grønne ambitioner kan ikke føres ud i livet uden størst muligt omtanke for miljøet og menneskerne omkring.


Nye tekniske løsninger skal bane vejen for et grønt energisystem
Mød øbissen Fitim, der er ansvarlig for det tekniske design af Energiø Nordsøen. Han arbejder med et teknisk design på energiøen, der skal sørge for, at strøm kan sendes over lange afstande og til flere andre europæiske lande samtidigt.