Energinet kabellgning drone gravekasse 140

Hvornår lægger Energinet kabler?

Når Energinet laver nye højspændingsforbindelser, lægger vi dem som kabler i jorden, når det er teknisk muligt. Her på siden kan du læse mere om kabellægning og om, hvordan vi forsker i at kunne kabellægge endnu mere af elnettet.

Vi lægger kabler, når det er teknisk muligt

Folketinget har vedtaget, at Energinet skal lave nye højspændingsforbindelser som kabler, når det er teknisk muligt. Læs mere om de politiske rammer her.

Det er politiske retningslinjer, der sætter rammerne for kabellægning af eksisterende højspændingsforbindelser, og når vi bygger nye. Retningslinjer er en del af den politiske aftale, som Folketinget har lavet.

Principperne for brug af kabler og luftledninger er:

  • Nye 400 kV-forbindelser kabellægges i det omfang, det er teknisk muligt. 
  • Puljen til kabellægning på ca. 2,5 mia. kr., der blev aftalt med PSO-aftalen i 2016, anvendes til at kabellægge eksisterende 132-150 kV-luftledninger i takt med, at de står overfor gennemgribende reinvesteringer samt 132-150 kV-luftledninger i nærhed til nye 400 kV-luftledninger.
  • Nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler.
  • Seks projekter, som var udpeget i en forskønnelsesplan for 400 kV-nettet bliver fastholdet. Tre af dem er allerede gennemført.

400 kV-forbindelser, som har udtjent deres levetid og skal vedligeholdes, bliver udskiftet 1:1 med samme type komponenter, master, luftledninger mm.

Du kan læse mere om de politiske rammer for kabellægning her

 

Støj er en af de ting, der begrænser vores muligheder for at lægge kabler. Det er særligt på de højeste spændingsniveauer, det vil sige 400 kV-forbindelser - det man populært kan kalde strømmens motorveje. I videoen her kan du se mere om, hvordan støj i nettet påvirker vores muligheder for at lægge kabler. 

Tekniske begrænsninger på kabellægning

Ikke alle højspændingsforbindelser kan kabellægges.

Det danske elnet er et sammenhængende system, hvor Energinet arbejder på at lægge mest muligt kabel i jorden, når nye forbindelser etableres. Men på grund af tekniske begrænsninger er det ikke altid muligt, særligt ikke når store mængder strøm skal flyttes med de såkaldte 400 kV-forbindelser.

Energinet er i front med hensyn til kabelandelen i elnettet. Derfor er Energinet blandt de første til at møde de tekniske udfordringer, der kan opstå når større dele af elnettet bliver kabellagt. På globalt plan er der begrænset driftserfaring med kabellægning på 400 kV-niveau og i særlig grad med anvendelse af kabelanlæg over længere afstande.

Fordi elsystemet er et komplekst sammenhængende system, kan man kun sige generelt om kabellægning af 400 kV-forbindelser, at det er vanskeligt - særligt over længere afstande. Om hele eller dele af en konkret forbindelse kan etableres som kabler, afgøres ved en konkret analyse af den pågældende forbindelse.

Energinets analyser af støj i nye højspændingsforbindelser er baseret på data og målinger indsamlet fra vores stationer. Når nye forbindelser sættes i drift, er det med til at gøre os klogere på, hvordan elnettet opfører sig.

Faktaark

Energinet har i forbindelse med projekterne Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen lavet en række faktaark, der forklarer de tekniske udfordringer med kabellægning af 400 kV-forbindelser.

Elektrisk støj kan overskride grænseværdier

Ladestrøm fylder kablerne og optager plads

Kabler påvirker parallelle luftledninger

Jævnstrøm vil gøre elsystemet uhyre komplekst

150 kV nettet overbelastes ved store mængder strøm

400 kV kabler kan kun benyttes i begrænset omfang

Vi forsker i mere kabellægning

Energinet har startet forskningsprojektet DANPAC for at gøre det muligt at kabellægge endnu mere af elnettet

DANPAC 2020 er et udviklingsprojekt, der skal udvikle mere viden om etablering og drift af kabelanlæg på alle spændingsniveauer. I sidste ende er målet at kunne flytte på de tekniske begrænsninger, der eksisterer i dag, så Energinet på sigt kan etablere flere kabler på 400 kV-niveau. Projektet blev etableret i forbindelse med Vestkystprojekterne fra Idomlund ved Viborg til den dansk-tyske grænse for at udvikle de nødvendige tekniske tiltag, så der kan lægges 26 km kabler på den 170 km lange strækning, uden at det skaber for meget støj i det danske elsystem.

Udviklingsprojektet har også et væsentligt fokus på nye metoder for vedligeholdelse af kabelanlæg for at sikre levetiden og forhindre økonomiske tab ved ekstra undersøgelser og vedligeholdelse. Projektet forventes at give Energinet endnu mere viden om kabellægning og dermed kunne afgøre med større præcision, hvor det er teknisk muligt at kabellægge, mindske risici ved etablering og omkostninger ved drift af kabelanlæg og om muligt øge niveauet af kabellægning. Projektet består udover Energinets interne tekniske ressourcer også af en erhvervs-ph.d. og en post.doc, der begge forsker i kabellægning.

Læs mere om projektet DANPAC og hvordan Energinet forsker i kabellægning her.