VE-Topbillede

Mere Havvind 2030

Nordsøen og de indre danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk - både for Danmark og Europa. Frem mod 2030 skal nye havvindmølleparker, der kan levere mindst 9 GW etableres gennem statslige udbud. Det svarer til ca. 9 millioner husstandes årlige elforbrug.

Ideelle betingelser for at høste havvinden

Energinet er, på vegne af klima, - energi-og forsyningsministeren, i gang med at lave forundersøgelser for de havområder, som Energistyrelsen har udpeget som egnede havmølleområder:  Nordsøen I, Kattegat og Kriegers Flak II. 

Nedenfor kan du klikke dig videre til de forskellige områder. Du kan også se en video om det overordnede program og læse mere om, hvordan du kan blive hørt i processen.

Kontakt

Læs mere om udbud af havvindmølleparker

Energistyrelsen er ansvarlige for udbuddet af havvindmølleparker i Nordsøen I, Kattegat og Kriegers Flak II.

Læs mere om udbuddet på Energistyrelsen (ENS.dk) 

Nordsøen I

Nordsøen I

Kattegat

Kattegat havvindmoellepark

Kriegers Flak II

Kriegers Flak II

Her placeres havvindmølleparkerne

MHV_samlet kort

Flere om Mere Havvind 2030

Mere Havvind 2030 involverer både Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, kommuner og Energinet, som har ansvaret for forskellige områder:

Energistyrelsen har ansvaret for udbuddet af havvindmølleparker og miljøvurderingen af Plan for Nordsøen I, Plan for Kattegat og Plan for Kriegers Flak II. 

Miljøstyrelsen har ansvaret for miljøkonsekvensvurderingen af stationer og kabler på land

Energinet har ansvaret for de lovpligtige forundersøgelser og tilslutning til det danske elnet. Forundersøgelserne omfatter blandt andet undersøgelser af havbund, der skal give vinderen af udbuddet et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler. Energinet har også ansvaret for at ansøge Miljøstyrelsen om miljøtilladelse til projekterne og ansøge kommunerne om plangrundlag for stationerne på land.

Kommuner har ansvaret for at udarbejde kommuneplantillæg og nye lokalplaner for stationer på land og miljøvurderingen af dem.

Vinder af udbud vil stå for at etablere havvindmølleparkerne, kabler på havet og på land og stationer på land (kompenseringsstation + koblingsstation). Vinderen af udbuddet har også ansvaret for miljøvurderingen af anlæg på havet. 

 

Hvordan anlægget på havet og på land skal etableres, besluttes af det selskab, som vinder udbuddet. Vinderen vil også stå for etableringen indenfor udbuddets rammer. Energinet laver de lovpligtige forundersøgelser og har ansvaret for tilslutning til elnettet.

Læs mere om miljøvurdering af Plan for Nordsøen I, Plan for Kattegat og Plan for Kriegers Flak II.

Energistyrelsen er ansvarlige for miljøvurderingen af Plan for Nordsøen I, Plan for Kattegat og Plan for Kriegers Flak II. I foråret 2023 kunne alle interesserede komme med idéer og forslag til planen, som var i 1. offentlig høring fra den 6. marts til den 31. marts. I perioden inviterede Energistyrelsen og Energinet til drop in møder flere steder i landet. 

Læs mere om miljøvurderingen af Plan for Nordsøen I, Plan for Kattegat og Plan for Kriegers Flak II på Energistyrelsen (ENS.dk)