Idéer og forslag til landanlæg for Kriegers Flak II Havvindmøllepark

Hvordan kan stationer og kabler på land for havvindmølleparken Kriegers Flak II, som staten udbyder i Østersøen komme til at påvirke mennesker, dyr og miljø? Læs mere om projektet, som du kan komme med input til og se materiale fra borgermødet på Haarlev Gastrokro den 13. juni 2024. 

Projekt på land for Kriegers Flak II Havvindmøllepark 

Er din ejendom berørt af projektet? Klik på kortet og søg på din adresse (åbner i nyt vindue)

projekt Kriegers Flak II 

Projekt på land for Kriegers Flak II Havvindmøllepark består af: 

  • 30 km 220 kV kabel, som føres i land syd for Rødvig  
  • En kompenseringsstation syd for Lyderslev i Stevns Kommune    
  • En koblingsstation nordøst for Ringsbjerg i Køge Kommune  
  • 500 m 400 kV kabel fra koblingsstation til en ny højspændingsstation ved Ringsbjerg i Køge Kommune 

Miljøvurdering af landanlæg
Fra den 30. maj til den 27. juni 2024 kan du sende dine idéer og forslag til miljøvurderingen af Energinets forslag til stationer og kabler på land til en ny havvindmøllepark, som staten udbyder i området Kriegers Flak II i Østersøen.   

Se materialet i høring og afgiv høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Tillæg til kommuneplan og lokalplan for kompenseringsstation i Stevns Kommune
Fra den 10. juni til den 27. juni 2024 kan du sende dine idéer og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for og miljøvurdering af kompenseringsstationen ved Lyderslev i Stevns Kommune. 

Se materialet i høring på Stevns Kommunes hjemmeside

Landsplandirektiv for koblingsstation ved Ringsbjerg i Køge Kommune 
Plan- og Landdistriktsstyrelsen udarbejder landsplandirektiv for et område ved Ringsbjerg, der både omfatter en 400 kV højspændingsstation og koblingsstationen til Kriegers Flak II.

400 kV højspændingsstationen er et af Energinets andre projekter "Ringsbjerg", som du kan læse mere om her.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen planlægger offentlig høring af projektet på et senere tidspunkt.  

kontakt

Materiale fra borgermøde på Haarlev Gastrokro den 13. juni 2024: Idéhøring af landanlæg for Kriegers Flak II

Dine idéer og forslag er vigtige for at komme godt rundt om projektets konsekvenser for miljøet. For at blive klædt på til at komme med høringssvar var alle interesserede inviteret til borgermøder. På mødet blev projektet, der netop nu er i offentlig høring præsenteret. Medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Stevns Kommune og Energinet var også med for at svare på spørgsmål.   

Se præsentation fra mødet på Haarlev Gastrokro den 13. juni 2024 kl. 16.30-19.30: 

 

Om Mere Havvind 2030

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har besluttet at udbyde tre nye områder til havvindmølleparker: Nordsøen I , Kattegat og Kriegers Flak II (Østersøen). De i alt fem havvindmølleparker skal samlet set producere mindst 5 GW, hvilket svarer til 5 millioner husstandes årlige elforbrug.

Hvordan anlægget på havet og på land skal etableres, besluttes af det selskab, som vinder udbuddet. Vinderen vil også stå for etableringen indenfor udbuddets rammer. Energinet har ansvaret for, at strømmen fra havvindmølleparkerne kan tilsluttes det danske elnet og forundersøgelserne på havet og på land.

Læs mere om Mere Havvind 2030