Idéer og forslag til landanlæg for Kattegat Havvindmøllepark

Hvordan kan stationer og kabler på land for en ny havvindmøllepark, som udbydes i Kattegat komme til at påvirke mennesker, dyr og miljø? Læs mere om projektet, som du kan komme med input til og se præsentation fra borgermødet i Rønde den 7. marts 2024

Er din ejendom berørt af projektet? Klik på kortet og søg på din adresse (åbner i nyt vindue)

Oversigtskort for Kattegat havvindmøllepark

Energinets forslag til projektet på land for Kattegat Havvindmøllepark 

  • 220 kV kabel fra Grenå Strand til Trige  
  • En kompenseringsstation ved Homå (nord for Balle) i Norddjurs Kommune  
  • En Koblingsstation ved Trige (nord for Århus) i Århus Kommune   
  • 400 kV kabel fra koblingsstation til Energinets eksisterende højspændingsstation i Trige  

Fra mandag den 19. februar til mandag den 18. marts kunne alle sende idéer og forslag til Miljøstyrelsens arbejde med miljøkonsekvensvurderingen af stationer og kabler på land for Kattegat Havvindmøllepark. 

Læs mere om høringen og se høringsmaterialet på Miljøstyrelsens hjemmeside 

kontakt

Materiale fra borgermøde i Rønde den 7. marts 2024: Idehøring af stationer og kabler på land for Kattegat Havvindmøllepark

Torsdag den 7. marts 2024 var alle inviteret til borgermøde i Rønde Idrætscenter fra kl. 16-19. På mødet blev Energinets forslag til projektet på land præsenteret. Medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Energinet var også med for at svare på spørgsmål.   

Se præsentation herunder: 

 

Om Mere Havvind 2030

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har besluttet at udbyde tre nye områder til havvindmølleparker: Nordsøen I , Kattegat og Kriegers Flak II (Østersøen). De i alt fem havvindmølleparker skal samlet set producere mindst 5 GW, hvilket svarer til 5 millioner husstandes årlige elforbrug.


Hvordan anlægget på havet og på land skal etableres, besluttes af det selskab, som vinder udbuddet. Vinderen vil også stå for etableringen indenfor udbuddets rammer. Energinet har ansvaret for, at strømmen fra havvindmølleparkerne kan tilsluttes det danske elnet og forundersøgelserne på havet og på land.

Læs mere om Mere Havvind 2030