Idéer og forslag til landanlæg for havvindmølleparker i Nordsøen I

Hvordan kan stationer og kabler på land for de havvindmølleparker, som udbydes i Nordsøen I komme til at påvirke mennesker, dyr og miljø? Læs mere om projekterne og find også materiale fra borgermøderne, som blev afholdt i Varde og Holstebro i starten af december 2023 i forbindelse med 1. offentlighedsfase for miljøkonsekvensvurderingen af landanlæggene.

Fra den 24. november til 22. december 2023 kunne alle interesserede komme med idéer og forslag til miljøkonsekvensvurderingen af Energinets forslag til stationer og kabler på land og kommuneplantillæg og lokalplan for stationerne i hhv. Varde og Holstebro Kommuner for tre nye havvindmølleparker, som udbydes i Nordsøen I. 

På denne side kan du læse mere om projekterne, som var i offentlig høring og finde præsentationsmaterialet fra borgermøderne i Varde den 4. og 5. december og i Holstebro den 6. december 2023. Her kunne alle høre mere om projekterne og blive klædt på til at komme med input.  

Landanlæg til Nordsøen I

Er din ejendom berørt at projekterne? Klik på kortet og søg på din adresse (åbner i nyt vindue) 

Nordsøen I består af et område, hvor der udbydes tre havvindmølleparker med hver sin forbindelse til land, hvor de kan tilsluttes det danske elnet:

To kabler fra Nymindegab til Endrup (A1 og A2):  

  • Forventet 220 kV kabel, der føres i land syd for Nymindegab til ny kompenseringsstation og videre til ny koblingsstation tæt ved Energinets eksisterende station i Endrup. Fra koblingsstationen etableres nyt 400 kv kabel til eksisterende station. 
     
  • Forventet 220 kV kabel, der føres i land syd for Nymindegab til ny kompenseringsstation og videre til ny koblingsstation tæt ved Energinets eksisterende station i Endrup. Fra koblingsstationen etableres nyt 400 kv kabel til eksisterende station. 

Fra den 23. november til den 22. december 2023 kunne alle sende idéer og forslag til Varde Kommunes arbejde med kommuneplantillæg og ny lokalplan for kompenseringsstationerne og koblingsstationerne. 

Se høringsmaterialet for kommuneplantillæg og ny lokalplan på Varde Kommunes hjemmeside 

Fra den 24. november til den 22. december 2023 kunne alle sende idéer og forslag til Miljøstyrelsens arbejde med miljøkonsekvensvurderingen af stationer og kabelforbindelserne  Nymindegab - Endrup (A1 og A2).

Se høringsmaterialet for Nymindegab - Endrup (A1) på Miljøstyrelsens hjemmeside

Se høringsmaterialet for Nymindegab - Endrup (A2) på Miljøstyrelsens hjemmeside 

OBS. Borgermøderne om A1 og A2 blev afholdt den 4. og 5. december i Sportium i Varde. Find præsentationen fra møderne nederst på siden.  

Et kabel fra Vedersø Klit til Idomlund (A3)

  • Forventet 220 kV kabel, der føres i land ved Vedersø Klit (syd for Husby) til ny kompenseringsstation og videre til ny koblingsstation tæt ved Energinets eksisterende station i Idomlund. Fra koblingsstationen etableres nyt 400 kV kabel til eksisterende station.

Fra den 24. november til den 22. december 2023 kunne alle indsende idéer og forslag til Holstebro Kommunes arbejde med kommuneplantillæg og ny lokalplan for kompenseringsstationen og koblingsstationen.

Se høringsmaterialet for kommuneplantillæg og ny lokalplan på Holstebro Kommunes hjemmeside

Fra den 24. november til den 22. december 2023 kunne alle sende idéer og forslag til Miljøstyrelsens arbejde med miljøkonsekvensvurderingen af stationer og kabelforbindelsen Vedersø Klit - Idomlund (A3).

Se høringsmaterialet for Vedersø Klit - Idomlund (A3) på Miljøstyrelsens hjemmeside 

OBS. Borgermødet om A3 blev afholdt den 6. december i Gråkjær Arena i Holstebro. Find præsentationen fra mødet nederst på siden.  

kontakt

Materiale fra borgermøder i Varde og Holstebro

Dine idéer og forslag er vigtige for at komme godt rundt om projektets konsekvenser for miljøet. For at blive klædt på til at komme med høringssvar var alle interesserede inviteret til borgermøder. På mødet blev projekterne præsenteret. Medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, samarbejdende kommuner og Energinet var også med for at svare på spørgsmål.   

Borgermøderne om kabelforbindelserne Nymindegab - Endrup (A1 og A2) blev afholdt i Sportium i Varde den 4. og 5. december.

Se præsentation fra møderne i Varde den 4. og 5. december: 

Borgermødet om kabelforbindelsen Vedersø Klit - Idomlund (A3) blev afholdt i Gråkjær Arena i Holstebro den 6. december.   

Se præsentation fra mødet i Holstebro den 6. december:  

Om Mere Havvind 2030

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har besluttet at udbyde tre nye områder til havvindmølleparker: Nordsøen I , Kattegat og Kriegers Flak II (Østersøen). De i alt fem havvindmølleparker skal samlet set producere mindst 5 GW, hvilket svarer til 5 millioner husstandes årlige elforbrug.

Hvordan anlægget på havet og på land skal etableres, besluttes af det selskab, som vinder udbuddet. Vinderen vil også stå for etableringen indenfor udbuddets rammer. Energinet har ansvaret for, at strømmen fra havvindmølleparkerne kan tilsluttes det danske elnet og forundersøgelserne på havet og på land.

Læs mere om Mere Havvind 2030