Mark, der er retableret efter anlægsarbejde
Marken kan nu igen dyrkes af lodsejeren, efter at Baltic Pipe er blevet gravet ned på stedet.

Baltic Pipe er lagt i jorden hen over Sjælland

Efterårs- og vintervejret kommer formentlig til at betyde, at noget af det resterende arbejde må vente til foråret for at undgå unødige skader på lodsejernes jord.

Gasrørledningen Baltic Pipe er nu lagt i jorden hen over Sjælland på strækningen fra Kongsmark ved Slagelse til syd for Faxe Ladeplads. Rørene er svejset sammen og trykprøvet og i princippet klar til at sende gas.

Baltic Pipe mangler dog stadig at blive svejset sammen med de to rør i hver sin ende – røret, der kommer ind fra Storebælt og det rør, der skal sende gassen videre gennem Østersøen til Polen.

Grus og vejmaterialer bliver genbrugt

”At vi er færdige med selve rørlægningen, betyder blandt andet, at vi er ved at være klar til at rømme de 23 rørlagerpladser, vi har på Sjælland. Her har vi oplevet, at der har været stor efterspørgsel på grus og andre vejmaterialer, som vi har brugt. Vi har derfor let ved at afsætte materialerne, og vi har sat det i system, så det især kan blive genbrugt hos de lodsejere eller naboer, der har været mest berørt af vores anlægsarbejde,” siger Willy Bjørn, der er ansvarlig for Sjællandsdelen af Baltic Pipe.

45 kilometer af den i alt 70 kilometer lange strækning er leveret tilbage til lodsejerne, og der foregår i øjeblikket en masse mindre aktiviteter i forbindelse med Baltic Pipe på Sjælland.

På grund af efterårs- og vintervejret er det ikke muligt at afslutte arbejdet med at reparere dræn på markerne og lægge muldjorden tilbage på hele strækningen i år. Resten af disse aktiviteter må derfor vente til næste forår.

Hårdt ramt af udfordringer

Arbejdet på Sjælland begyndte i foråret 2020 og skulle have været afsluttet sidste år.

”Vores anlægsarbejde på Sjælland har været usædvanligt hårdt ramt af forskellige benspænd. Først kom Covid 19-situationen, lige da vi skulle i gang, og samtidig var foråret 2020 meget vådt. Stigende nedbørsmængder her i landet er i det hele taget en stor udfordring for projekter som vores. Dertil kommer, at vi har haft en del tekniske udfordringer, ligesom vi måtte sætte arbejdet i stå i en periode, da vores miljøtilladelse blev inddraget,” siger chefprojektleder Nina Frøkjær Vendelboe.

”Vi beklager forsinkelserne, som betyder, at vi har trukket virkelig meget på tålmodigheden hos lodsejere og naboer til projektet. Vi er meget taknemmelige for denne tålmodighed. Jeg kan kun sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at blive færdige så hurtigt som muligt,” tilføjer hun.

Baltic Pipe skal være klar til at sende gas 1. oktober 2022.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.