Billede fra anlægsarbejdet på Fyn med sidebooms, der løfter røret ned i udgravningen
Billede fra anlægsarbejdet på Fyn. Maskinerne - sidebooms - sænker gasrøret ned i udgravningen.

Baltic Pipe er lagt i jorden tværs over Danmark

Arbejdet med den cirka 210 kilometer lange gasrørledning i Jylland, på Fyn og på Sjælland er godt på vej mod afslutningen. I det hele taget har Baltic Pipe de seneste måneder taget kæmpe skridt på vejen frem mod idriftsættelse med delvis kapacitet den 1. oktober.

Rør efter rør til Baltic Pipe er siden 2020 lagt i jorden hen over Danmark. Arbejdet med den cirka 210 kilometer lange gasrørledning i Jylland, på Fyn og på Sjælland er nu godt på vej mod sin afslutning.

De allersidste stykker rør er netop lagt i jorden i Østjylland og på Vestfyn. Begge steder mangler der dog nogle svejsninger, og rørene skal trykprøves. Når det arbejde er gjort, skal dræn i jorden repareres, og udgravningerne skal fyldes op, inden jorden igen overdrages til lodsejerne.

Afslutning af rørlægningen er imidlertid et vigtigt delmål for projektet.

”Vi er glade og stolte over at være nået hertil og betragter det som en stor succes, at vi nu så at sige kan se lyset for enden af røret. Der har været mange udfordringer undervejs for Baltic Pipe, men vi har allerede meddelt gasmarkedet, at vi når vores overordnede projektmål. Det vil sige, at vi kan sætte Baltic Pipe i drift med delvis kapacitet pr. 1. oktober i år og med fuld kapacitet den 1. januar 2023,” siger hovedprojektleder Søren Juul Larsen, Energinet.

Flueben ved flere delprojekter

Energinet har efterhånden sat flueben ved flere af de store delprojekter, der tilsammen udgør Baltic Pipe:

I Nordsøen ligger der 105 kilometer gasrørledning, som skal føre gassen ind fra den norske gasrørledning Europipe II. Ledningen i havet er koblet sammen med strækningen i Vestjylland – fra Houstrup Strand til modtageterminalen i Nybro ved Varde – og der er gas på hele denne rørledning frem til terminalen i Nybro. Fire kilometer rørledning ligger i Lillebælt, klar til at forbinde den østjyske og den fynske gasrørledning.

Energistyrelsen har netop givet Energinet tilladelse til idriftsættelse og drift af offshore-ledningerne. Det vil sige de dele, der ligger i Nordsøen og Lillebælt. Samtidig har polske GAZ-SYSTEM fået en tilsvarende tilladelse til Østersøen.

På Sjælland kom de sidste rør i jorden i efteråret 2021, og der er gas på rørledningen fra Kongsmark ved Storebælt frem til den nye kompressorstation ved Everdrup på Sydøstsjælland.

Ved Faxe Ladeplads er den danske del af rørledningen for kort tid siden blevet forbundet med den polske del, som skal føre gassen gennem Østersøen til Polen.

Forrygende travlt

”Vi har haft forrygende travlt, og det får vi også de kommende måneder – ikke mindst med at få færdiggjort modtageterminalen i Nybro og med det sidste arbejde på kompressorstationen ved Everdrup. Dertil kommer en masse vigtigt arbejde ’bag kulisserne’ – for eksempel med IT-systemer og indhentning af ibrugtagningstilladelser,” siger Søren Juul Larsen.

Baltic Pipes anlægsarbejde har blandt andet været ramt af et ekstremt vådt forår i 2020, ligesom Covid 19-pandemien satte forhindringer for arbejdet. I 2021 mistede Baltic Pipe sin miljøtilladelse, og det gik især ud over arbejdet på Vestfyn og i Østjylland, som først kom i gang igen i foråret 2022. Projektet har også haft forskellige, anlægstekniske udfordringer, for eksempel ved krydsning af åer og i andre områder, hvor særlige landskabsforhold gør sig gældende.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.