Energinet og landbruget går sammen om folder om Baltic Pipe

Arbejdet med at anlægge gastransmissionsledningen Baltic Pipe forventes at gå i gang i foråret 2020. Energinet udsender nu en folder, som gør rede for, hvordan anlægsprojektet bliver gennemført på landbrugsjord.

Folderen er udarbejdet sammen med en arbejdsgruppe, som er nedsat af 12 landboforeninger og familielandbrugsforeninger i de lokalområder, projektet passerer igennem.

 

-Vi har haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med landbruget. Folderen beskriver blandt andet, hvordan vi håndterer de midlertidige gener og skader, vores gravearbejde giver anledning til. Det betyder, at lodsejerne ved, hvad de kan forvente i forhold til anlægsarbejderne og de midlertidige ulemper, siger Ole Daugaard Buhl, afdelingsleder i Arealer og Rettigheder i Energinet.

 

Blandt de emner, der er beskrevet i folderen, er processen for ekspropriation og fastsættelse af erstatning. Folderen indeholder også en beskrivelse af, hvordan Energinet behandler landmændenes dræn i jorden. Desuden redegør den for, hvordan man opgør erstatninger for skader eller tab, der er forårsaget af anlægsarbejderne.

 

-Vi er godt klar over, at landmændene ikke er begejstrede for, at vi kommer og graver i deres jord. Derfor vil vi gerne i dialog med lodsejerne både før, under og efter gravearbejdet. Forhåbentlig kan det give landmændene en forvisning om, at vi står på mål for det, vi laver. Vi ønsker at gøre tingene på en ordentlig måde og behandle skaderne på et ensartet grundlag, som er aftalt med landbruget, siger Ole Daugaard Buhl.

 

Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAS-SYSTEM. Gasrørledningen skal forbinde danske og polske gasforbrugere med norske gasfelter i Nordsøen, og den strækker sig fra Vestjylland, hen over dele af Sydjylland og via Fyn og Sydsjælland til et område syd for Faxe.

 

Se folderen og læs mere om Baltic Pipe her

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.