Energinet vil besøge over 550 lodsejere

For at blive klogere på, hvor en Baltic Pipe-gasrørledning kan graves ned, kontakter Energinet i de kommende uger og måneder over 550 lodsejere. Energinet vil gerne besøge hver enkelt for at høre, om der er særlige drænforhold på markerne, om lodsejeren har planer om at udvide en stald eller lign.

Over 550 lodsejere, der kan blive berørt af Baltic Pipe-projektet, vil i de kommende uger og måneder blive kontaktet af Energinet.

"Vi vil gerne ud og tale med hver enkelt lodsejer for at blive klogere på, om der er særlige forhold, som gør, at gasrørledningen ikke kan placeres i det foreløbige trace, som Energinet arbejder med lige nu. Vi vil gerne drøfte, om der er forhold, vi skal tage særlig højde for, inden vi kan lave et endeligt forslag til linjeføring. Jo mere viden vi har, jo bedre kan vi planlægge projektet, så det generer mindst muligt," siger Ole Daugaard Buhl, afdelingsleder i Energinets afdeling Arealer og Rettigheder.

Baltic Pipe er et forslag om en ny gasrørledning, der kan forbindende de eksisterende norske gasrør i Nordsøen med de danske og polske gassystemer, så norsk gas kan flyde til Danmark og Polen.
Projektet var i december og januar i den 1. offentlige høring. 

Efterfølgende har Energinet og repræsentanter for 12 landboforeninger på tværs af landet holdt foreløbigt to møder for at drøfte de områder, hvor landmænd kan blive påvirket af gasledningen.

"Landbruget har lagt stor vægt på, at Energinet tager individuel kontakt med lodsejere, som er berørt af den foreløbige linjeføring, så alle relevante forhold kommer på bordet, og det stemmer fint overens med den måde, vi vil gå til opgaven på. Det er nemlig også i vores interesse, at vi så tidligt som muligt får den relevante viden på bordet," siger Ole Daugaard Buhl.

Allerede fra juli vil Energinet begynde at kontakte de første af ca. 180 sjællandske, ca. 225 fynske og ca. 190 jyske lodsejere for at aftale mulighed for besøg. Besøgene forventes at finde sted cirka frem til november.

Baggrund
I december 2017-januar 2018 holdt Miljøstyrelsen og Energistyrelsen den første offentlige høring om Baltic Pipe-projektet. Her blev et første forslag til projektområde lagt frem for offentligheden, og lodsejere, naboer, kommuner m.fl. kunne efterfølgende sende kommentarer og input til projektet. 
Anden offentlige høring forventes at finde sted i begyndelsen af 2019.

"Myndighederne har allerede fået mange forslag og kommentarer til, hvor lodsejere mener, at gasledningen kan ligge og ikke ligge. Derudover vil vi gerne i dialog med hver enkelt, for at høre om der er særlige forhold på den enkelte ejendom, vi skal være opmærksomme på – det kan være, at der er særlige drænforhold på en mark, særlige jordbundsforhold eller at en landmand har planer om at bygge et nyt maskinhus. Det vil være nyttig viden at tage med i det videre arbejde, så derfor håber vi, at alle vil tage imod besøget," siger Ole Daugaard Buhl.

Alle lodsejere vil blive ringet op af Energinet for at aftale tidspunkt for besøg.

Energinet arbejder hen mod at fremlægge et endeligt forslag til projektområde og forslag til linjeføring for gasledningen i 2. offentlige høring. Linjeføringen bliver i sidste ende fastlagt ud fra en kombination af både tekniske hensyn, miljømæssige hensyn og lokale hensyn.


Læs mere om: Baltic Pipe-projektet

 

Kontakt

Faktaboks

Oprindeligt er ca. 1100 lodsejere i et bredt ”projektbælte” blevet informeret om Baltic Pipe-projektet, men ikke alle ender med at få gasrør gravet ned på jorden, og derfor bliver heller ikke alle 1100 nu ringet op for at aftale besøg. 
De knapt 550 lodsejere, som Energinet nu vil kontakte og besøge, kan blive direkte berørt af gasledningen.

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.