Adgangsvejens opstart, dialog og status

Nederst i dette nyhedsbrev kan du læse en pressemeddelelse, som vi har delt med de lokale medier. Meddelelsen handler om, at vi på mandag går i gang med at anlægge adgangsvejen ind til stationsområdet, men nyhedsbrevet skal også handle om dialog!

Borgere på busture til Egtved

Vi vil nemlig også gerne fortælle, at der søndag den 17. november var en gruppe borgere afsted på en bustur til Egtved kompressorstation. Energinets medarbejdere på kompressorstationen var glade for besøget og for at få muligheden for at besvare en masse spørgsmålene omkring anlægget og selve driften af en kompressorstation.

 

Møde med borgergruppe
Mandag den 25. november holdt Energinet et møde med Everdrups borgergruppe. Mødet blev holdt hos Næstved kommune. Mødet var det første af sin slags. Fremadrettet vil borgergruppen og Energinet holde møde hvert kvartal – og ad hoc. På denne måde håber vi, at vi kan imødekomme eventuelle gener i forbindelse med anlægsarbejdet.Hvis I har emner, som I gerne vil have med på møderne, så er I er meget velkomne til at tage fat på borgergruppen – eller Energinet (skriv til Energinet via balticpipe@energinet.dk).

 

Status på byggearbejdet
Status på selve byggearbejdet lige nu er, at vi forventer snart at gå i gang med at anlægge adgangsvejen til stationsområdet. Vejen etableres fra Rønnedevej over Krobækken.

I starten af det nye år går byggemodningen i gang, her vil den eksisterende ejendom blive fjernet, der skal udgraves, planeres, laves afløb og meget andet, således at grunden står klar til byggeriet. Som udgangspunkt bliver der skrevet kontrakt med den entreprenør, som skal bygge selve stationen i foråret 2020. Stationsbyggeriet forventes at starte i sommeren 2020 og forventes afsluttet november 2022.

 

Herunder kan du læse pressemeddelelsen.

 

Energinet sætter gang i de første forberedende arbejder, der skal gøre klar til byggeriet af kompressorstationen uden for Everdrup på Sydsjælland.

 

Fredag træffer Kommissarius for Øerne afgørelse i den sidste ekspropriationsforretning for de områder, der lægger jord til den kommende kompressorstation.

 

”Når ekspropriationen er afsluttet, kan vi begynde arbejdet med at gøre området klar til at bygge kompressorstationen. I første omgang skal vi anlægge en vej, så vi kan komme ind på området. Derefter skal området ryddes og byggemodnes”, siger projektleder for kompressorstationen Steffen Engberg.

 

Det er entreprenørvirksomheden Arkil, der står for arbejdet med at forberede området til kompressorstationen. De skal anlægge omkring 1,2 kilometer adgangsveje og byggemodne det kommende stationsområde. Blandt andet skal den eksisterende bebyggelse på grunden rives ned, og der skal etableres en brooverkørsel over Krobækken fra Rønnedevej.

 

I starten af oktober holdt Energinet åbent hus for lodsejere og naboer til projektet. Her kunne deltagerne blandt andet tilmelde sig til et besøg på Energinets kompressorstation i Egtved. Det var der otte fra lokalområdet der gjorde, og de var i midten af november på besøg i Egtved, hvor de fik en rundvisning og mulighed for at få svar på deres spørgsmål.

 

”Vi har stor forståelse for, at det er indgribende at få et stort anlægsprojekt i lokalområdet, og at kompressorstationen rejser mange bekymringer og spørgsmål. Vi er glade for engagementet til vores åbent hus-arrangement og turen til kompressorstationen i Egtved. Vi vil fortsætte den gode dialog med Næstved Kommune og borgergruppen i Everdrup for at sikre et godt naboskab og for at minimere generne i lokalområdet”, siger Steffen Engberg.

 

Arbejdet med byggemodning forventes at vare indtil udgangen af april 2019.

 

Følg med i arbejdet på kompressorstationen og tilmeld dig det lokale nyhedsbrev på

www.energinet.dk/bp-everdrup

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.