Fyn_beskaaret_728
Gravemaskinerne begyndte arbejdet i sidste uge, da frosten var af jorden.

Anlægsarbejdet er begyndt på Fyn

Entreprenørerne er begyndt på underboringer ved Ullerslev, og desuden er gravemaskinerne gået i gang med at arbejde sig fra øst mod vest.

I løbet af 2021 skal gasrørledningen Baltic Pipe graves ned hen over Fyn – fra Storebælt nord for Nyborg til Lillebælt ved Middelfart.

I første omgang foregår anlægsarbejdet i området sydøst for Ullerslev, hvor der skal foretages såkaldte underboringer flere steder. Først krydses Fynske Motorvej og Vindinge Å. Dernæst krydses Skellerupvej og jernbanen.

Desuden er arbejdet med at grave rørledningen ned på den 77 kilometer lange strækning netop begyndt. Gravemaskinerne begynder i øst og arbejder sig mod vest, og der kan blive arbejdet flere steder samtidigt. Som lodsejer eller nabo kan du forvente, at vi er i dit lokalområde omkring tre måneder. Nogle steder vil det være længere tid, f.eks. ved større krydsninger.

Nedgravningen foregår på den måde, at træer og planter fjernes i et arbejdsbælte på 32 meter. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver lagt ud og derefter svejset sammen. Før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes igen, når røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage.

Se en video om, hvordan anlægsarbejdet foregår.

Rørene opbevares på rørlagerpladser

Som forberedelse til anlægsarbejdet er der etableret 19 rørlagerpladser på strækningen hen over Fyn. Her bliver rørene opbevaret, indtil de skal graves ned.

Vognmænd er allerede begyndt at køre rør ud til rørlagerpladserne. Det giver en del tung trafik i de enkelte områder i en periode, men Energinet er i tæt dialog med vognmændene om de bedste ruter – det vil sige dem, hvor trafikken generer mindst muligt. En lastbil kan køre med tre rør ad gangen, og der kan komme op til 20 lastbiler om dagen over et tidsrum på op til en uge.

Forbindes med gasrøret i Lillebælt

Når gasrørledningen på Fyn er færdig, skal den forbindes med det fire kilometer lange gasrør, som sidste år blev gravet ned i Lillebælt.

Energinets byggepladsleder Keld Køllgaard Pedersen kan kontaktes på telefon 21800079 eller på mail på kkp@energinet.dk, såfremt der måtte være spørgsmål til projektet.

 

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.