Baltic Pipe Lillebælt er nu afsluttet

Efter et omfattende arbejde til lands og til vands er gasrøret nu trukket gennem Lillebælt. Det er tryktestet og parat til at blive forbundet med gasledningerne, der fører gassen tværs over Jylland og Fyn.


Videoen viser glimt fra arbejdet i 2020.

Baltic Pipe-projektet kan nu sætte flueben ved den del af projektet, der omfatter Lillebælt. Gasrøret er trukket gennem bæltet, og det er tryktestet. På begge sider af Lillebælt er der blevet ryddet op på byggepladserne, og entreprenørerne er væk fra området.

”Det er en kæmpe milepæl for Baltic Pipe-projektet,” siger chefprojektleder Søren Juul Larsen fra Energinet og fortsætter:

”Vi stødte på nogle forhindringer undervejs, og sådan vil det nok altid være i sådan et stort og kompliceret projekt. Blandt andet har materiellet samt vejr- og strømforhold budt på udfordringer. Alligevel har vores Lillebælt-folk i samarbejde med entreprenørerne formået at afsluttet denne del af projektet i 2020, som det hele tiden var meningen.”

Anlægsarbejdet i Lillebælt blev indledt i foråret, da der blev etableret to byggepladser – én ved Sdr. Stenderup på Jyllandssiden og én ved Skrillinge Strand ved Middelfart på Fynssiden.

Fire kilometer rør gennem bæltet
På Jyllandssiden blev gasrørene svejset sammen i 700 meter lange stykker. I løbet af sommeren blev der gravet en rende i Lillebælt, og ved hjælp af et stort trækspil på Fynssiden blev rørene trukket gennem bæltet – fire kilometer i alt.

Derefter blev der fyldt sten oven på røret, og det er blevet tryktestet.

”Vi er klar over, at vi i perioder har fyldt og støjet meget på byggepladserne og ude på Lillebælt. Det har især været til gene for de naboer, der bor lige ved vandet. Det er desværre umuligt at gennemføre et så stort anlægsarbejde, uden at det kan ses og høres i nabolaget. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan meddele, at julefreden har indfundet sig i områderne,” siger Søren Juul Larsen.

I 2021 skal Baltic Pipe graves ned i Østjylland og på Fyn og forbindes med rørledningen, som nu ligger klar i Lillebælt.

”Det er også et stort anlægsprojekt, men dog ikke så kompliceret som at trække rørledningen gennem Lillebælt. Vores klare forventning er derfor, at naboerne vil komme til at mærke meget mindre til denne del af Baltic Pipe-projektet,” siger chefprojektlederen.

Kontakt

Følg med på hjemmesiderne

Anlægsarbejdet i Middelfart-området er planlagt til at foregå i 4. kvartal 2021. Det kan følges på Baltic Pipe Fyn | Energinet, hvor man også kan abonnere på nyheder fra Baltic Pipe Fyn.

Ved Sdr. Stenderup er anlægsarbejdet planlagt til at foregå i foråret 2021. Det kan følges på Baltic Pipe Egtved-Stenderup | Energinet, hvor det er muligt at abonnere på nyheder fra Baltic Pipe Østjylland.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.