projektomraade

Tidsplanen for arbejdet i Lillebælt er blevet opdateret

Gravearbejdet i Lillebælt begynder inden længe. I august installeres guidepæle syd for Fænø, og rørene trækkes gennem bæltet.

Arbejdet på byggepladserne på begge sider af Lillebælt er nu godt i gang. Til og med juni bliver der kørt materiel og gasrør til byggepladsen ved Gl. Ålbo sydøst for Kolding, og i de kommende måneder bliver rørene svejset sammen til 700 meter lange stykker, som senere skal trækkes gennem Lillebælt. På Fynssiden er der etableret en byggeplads, hvor det store trækspil kommer til at stå.

Tidsplanen for arbejdet i og ved Lillebælt er netop blevet opdateret.

”Vi har blandt andet haft nogle udfordringer i forbindelse med Covid-19, som gør, at vi skal arbejde på nye måder. Nogle aktiviteter er derfor udskudt i forhold til den første, tidlige planlægning, og blandt andet er noget af arbejdet i selve Lillebælt rykket til lidt senere på året. Planen er dog stadig, at vi bliver færdige ved Lillebælt i 2020. Ifølge den nye tidsplan pakker vi sammen og reetablerer arealerne i november,” siger Andreas Gjendal, projektleder for Lillebælt-delen af Baltic Pipe.

Både i den oprindelige og i den nye tidsplan er der taget hensyn til yngleperioden for marsvinene, der holder til i Lillebælt.

Tidsplanen ser nu sådan ud:
Sidste halvdel af juni samt juli: Gravearbejde i Lillebælt (der graves en rende til røret).

August: I begyndelsen af måneden installeres guidepæle syd for Fænø, så rørledningen kan slå den planlagte bue syd om øen. Senere i august bliver der installeret en trækwire, og rørene trækkes gennem Lillebælt fra Jylland til Fyn.

August-september: Renden i Lillebælt reetableres ved, at den dækkes med sten.

September: Trykprøvning af gasrøret.

September til begyndelsen af november: Ekstern inspektion af røret samt reetablering af arealerne på begge sider af bæltet.

Kontakt

Sikkerhed til søs

Lillebælt, Fænø Sund og Gamborg Fjord er åbne i hele anlægsperioden. Man ikke altid se, hvor arbejdet foregår under vandet, så det er vigtigt at holde en passende sikkerhedsafstand til installationsfartøjerne.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.