Transport af materiel til byggepladsen ved Gl. Ålbo begynder nu

Arbejdet med den del af Baltic Pipe, der skal krydse Lillebælt, begynder i foråret 2020.

I den kommende tid begynder Energinet at etablere en byggeplads ved Gl. Ålbo vest for Lillebælt. Den fire kilometer lange rørledning skal samles på denne byggeplads og trækkes på tværs af Lillebælt til Skrillinge Strand ved Middelfart.

Beboerne i området ved Gl. Ålbo vil komme til at opleve tung trafik i de kommende måneder, idet der skal transporteres en del materiel til byggepladsen. Det drejer sig i april om maskiner, hegn, grus, skurvogne m.m. I maj begynder transporten af de rørstykker, der skal blive til gasrørledningen.

Trafikplanen ser således ud:

  • I april kommer den største belastning med knap 350 lastbiler i alt.
  • I maj bliver der tale om godt 200 lastbiler og i juni lidt over 50.
  • I sommermånederne juli og august vil der være ret få lastbiler på vejene med ærinde til Baltic Pipe.
  • I september og oktober begynder entreprenørerne at køre materiel og grus væk igen. Der vil være flest lastbiler i september.

Lastbilerne drejer fra motorvejen ved Kolding Syd og kører gennem Agtrup og Sdr. Stenderup til Gl. Ålbo.

”Vi er klar over, at beboerne på Stenderup-halvøen er bekymrede over udsigten til at få så mange lastbiler gennem området. Derfor er vi også i tæt kontakt med vores entreprenører, og de er opmærksomme på, at transporterne går ad smalle veje og gennem små landsbyer. Vores mål er, at anlægsarbejdet skal foregå i god dialog med naboerne. Vi kan ikke undgå den tunge trafik, men hvis man oplever noget, der foregår uhensigtsmæssigt, vil vi meget gerne kontaktes,” siger Andreas Gjendal, projektleder for Lillebælt-delen af Baltic Pipe.

Chaufførerne får gennemgået ruten

Energinet og entreprenørerne har sammen gennemgået ruten. Chaufførerne bliver gjort opmærksomme på de steder, hvor de skal vise særlig stor forsigtighed. Det kan f.eks. være på grund af fodgængere/cyklister på kørebanen, eller fordi de skal være opmærksomme på boliger, der ligger tæt på vejen.

Lastbilerne vil køre på hverdage i tidsrummet 7-18, og der vil i dagtimerne blive etableret hastighedsbegrænsninger i Agtrup (40 km/t), i Sdr. Stenderup (30 km/t) og på Gl. Ålbovej (40 km/t). På Gl. Ålbovej bliver der etableret vigepladser for hver 500 meter, og chaufførerne vil bruge radio for at koordinere trafikken bedst muligt.

Hvis der bliver brug for at køre materiel i weekender eller på helligdage, skal entreprenørerne søge om dispensation hos Kolding Kommune.

Arbejdshold i personbiler

Ud over lastbilerne vil arbejdsholdene køre til og fra byggepladsen i personbiler. I begyndelsen bliver der tale om fire-seks biler om dagen. I maj og juni vil der være 12-15 biler om dagen, og derefter falder antallet igen til under ti.

Ifølge planen skal arbejdet med rørledningen i Lillebælt være færdigt til november.

Vi melder ud senere, når vi begynder at gøre klar til arbejdet på østsiden af bæltet.

Kontakt

Baltic Pipe og corona-virus

Baltic Pipe er naturligvis også påvirket af corona-virus. Sundhed og sikkerhed har altid højeste prioritet i Energinet, og anlægsprojekterne fortsætter med en række tiltag, der er taget for at mindske smitterisikoen.

På byggepladserne er der blandt andet indført særlige retningslinjer for at undgå fysisk kontakt, og eventuelle udenlandske eksperter og arbejdere bliver grundigt instrueret i de regler og retningslinjer, der er indført af de danske myndigheder. Læs mere her

Tilsynsførende ved Lillebælt

Keld Køllgaard Pedersen bliver Energinets tilsynsførende på Lillebælt-delen af Baltic Pipe. Han kan kontaktes på kkp@energinet.dk eller tlf. 21800079. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.