Arkæologiske undersøgelser i Østjylland fortsætter

Inden gasrørledningen Baltic Pipe kan lægges i jorden, skal Energinet have gennemført en forundersøgelse for at se, om der er væsentlige fortidsminder langs ruten. Fortidsminder af væsentlig interesse udgraves og bevares for eftertiden.

arkaeologi

De arkæologiske undersøgelser er allerede i gang ved Sdr. Stenderup sydøst for Kolding. I begyndelsen af marts 2020 fortsætter undersøgelserne på strækningen til Egtved. Museerne, som udfører de arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, er Museum Sønderjylland, Vejle Museerne og Museet på Sønderskov.

Sådan foregår undersøgelserne

Arkæologerne foretager i første omgang en forundersøgelse af det område, hvor rørledningen skal ligge. Det foregår ved at lave såkaldte søgerender i et omkring 24 meter bredt bælte langs med rørledningen. Her fjernes det øverste lag muldjord, så arkæologerne kan undersøge råjorden nedenunder for spor. De steder, hvor der skal være rørlagerpladser eller arbejdsarealer, undersøges større områder.

Eventuelle fund markeres og analyseres, og arkæologerne beslutter, om der er fund, som skal undersøges. Hvis der er tale om væsentlige fortidsminder, foretager arkæologerne egentlige udgravninger for at undersøge området nærmere og sikre eventuelle fortidsminder.

Pligt til at standse arbejdet

Ifølge museumsloven har en bygherre pligt til at standse arbejdet, hvis der under jordarbejde findes spor af fortidsminder. Derfor samarbejder Energinet med museerne om at få lavet forundersøgelser for at have eventuelle fund afklaret og udgravet, inden selve anlægsarbejdet begynder. Hvis det under anlægsarbejdet alligevel skulle vise sig, at der er væsentlige fortidsminder, som ikke er blevet identificeret under forundersøgelsen, gælder denne pligt naturligvis stadig.  

Energinet kan ikke på forhånd sige, hvor lang tid undersøgelserne tager på den enkelte ejendom, da det kommer an på, hvad arkæologerne finder. Lodsejere bliver kontaktet, inden undersøgelserne går i gang. Energinet giver fuld erstatning til lodsejerne for tab og skader. Når undersøgelserne er færdige, bringer Energinet området tilbage i samme stand, som da undersøgelserne blev sat i gang.

Afslutning af undersøgelser

De arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger på strækningen fra Stenderup-halvøen til Egtved forventes at være afsluttet med udgangen af december 2020.  

Anlægsarbejdet i Østjylland er planlagt til at gå i gang i marts 2021. Arbejdet med at føre gasledningen gennem Lillebælt fra Stenderup-halvøen til Skrillinge Strand ved Middelfart begynder dog allerede i foråret 2020.

I denne video ”Marker undersøges for spændende fortidsminder” kan man se, hvordan det foregik, da Museum Sønderjylland lavede arkæologiske forundersøgelser på Stenderup-halvøen ved Gl. Ålbo. Her skal gasledningen komme i land fra Lillebælt.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.