Gasmarkeringspæl i skel.
Foto: Palle Skov

Birkemus sætter gang i anlægsarbejde på Baltic Pipe mellem Lunderskov og Egtved

Energinet er i gang med at forberede etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe på den strækning, der løber fra Egtved, syd om Kolding og ud til Lillebælt.

Selvom det egentlige anlægsarbejde med at etablere landledningen først begynder i 2021, så tager Energinets entreprenører hul på forberedelserne i slutningen af november, hvor muldlaget bliver fjernet på to korte strækninger ved Lunderskov og ved Husted Mose syd for Egtved.

Årsagen skal findes i skovbunden i de to områder. Områderne er nemlig en del af birkemusens habitat, og derfor skal der tages en række ekstra hensyn, inden anlægsarbejdet kan begynde.

Ved Lunderskov overnatter den lille gnaver i skovbunden, hvor den sover vintersøvn frem til april. Derfor skal det øverste muldlag afrømmes, så den ikke lægger sig godt til rette, hvor gravemaskinerne skal arbejde – og det skal ske, inden birkemusen går i dvale. Når først området er rømmet for muld, vil birkemusen finde et andet sted til sin vintersøvn, og de efterfølgende anlægsaktiviteter kan begynde/sættes i gang i det nye år. Arbejdet med at afrømme mulden skal være afsluttet inden 1. december i år – resten af processen bliver udført i 2021. Arbejdsområdet, der normalt er 32 meter bredt, indskrænkes til 20 meters bredde for at forstyrre området mindst muligt.

Ved Husted Mose sover birkemusen ikke vintersøvn indenfor arbejdsbæltet, men til gengæld er den aktiv i yngleperioden fra april til juni. Derfor udføres anlægsarbejdet her fra december i år til begyndelsen af april næste år.

”Inden et projekt som Baltic Pipe bliver sat i gang, gennemgår man hele strækningen og ser hvilken påvirkning, det kan have på miljøet, og hvordan man undgår eller minimerer en væsentlig påvirkning. I de her to områder er der registreret birkemus, og dem skal vi selvfølgelig tage hensyn til. Det kan vi blandt andet gøre ved at lægge arbejdet på de rigtige tidspunkter og gøre brug af særlige tiltag under udførelsen af arbejdet”, siger Anni Berndsen, som arbejder med miljø og tilladelser i Energinet.

Rørlagerpladser er godt på vej

Blandt de andre forberedelser, der allerede er begyndt, er de 10 såkaldte rørlagerpladser, hvor rørstykkerne skal opbevares, når de ankommer fra producenten. Når de skal bruges, bliver de lagt ud langs med den planlagte rute, hvor de svejses sammen og lægges i den gravede rende.

Du kan læse mere om Baltic Pipe i Østjylland og se en video om, hvordan vi anlægger rørledningen her

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.