Anlægsarbejdet begynder nu på Sjælland

Gravemaskinerne begynder ved Gimlinge og arbejder sig mod sydøst.

Anlaegsstart Sjaelland

Arbejdet med at grave gasrørledningen Baltic Pipe ned på tværs af Sjælland er netop begyndt.

Udgangspunktet er Gimlinge sydøst for Slagelse, og så arbejder gravemaskinerne sig i første omgang mod sydøst – nord om Næstved og videre mod den nye kompressorstation, der skal bygges ved Everdrup.

Arbejdet udføres af den hollandske entreprenør A.Hak og deres underentreprenør De Romein, der ligeledes er et hollandsk firma. De er typisk til stede i et område to-tre måneder, og da der er flere arbejdshold i gang, arbejder de flere steder ad gangen.

Gravearbejdet skulle have gået i gang på Sjælland i begyndelsen af marts, men det blev udskudt på grund af store mængder vand på markerne efter den meget våde vinter. Senere måtte anlægsstarten udskydes igen, fordi Corona-virus satte en midlertidig stopper for at få gennemført nogle af de nødvendige ekspropriationer.

Anlægsarbejdet med gasrørledningen på Sjælland ventes at vare resten af 2020. Den nye kompressorstation skal stå færdig i 2022.

Energinets tilsynsførende for arbejdet på Sjælland bliver John Henrik Ravnholt, som kan kontaktes på tlf. 23338944 eller mail XJHR@energinet.dk.

Kontakt

Corona-virus

Energinet udfører arbejdet på sine anlægsprojekter med en række tiltag for at mindske smitterisikoen i forhold til Corona-virus. På byggepladserne er der indført særlige retningslinjer for at undgå fysisk kontakt, og udenlandske eksperter og arbejdere bliver grundigt instrueret i de regler og retningslinjer, der er indført af de danske myndigheder.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.