De første kilometer rør er kommet i jorden på Sjælland

Anlægsarbejdet på Sjælland er godt i gang, på trods af tekniske udfordringer og aktivisme.

Anlægsarbejdet med Baltic Pipe på Sjælland har nu været i gang i omkring tre måneder, og de første kilometer rør er kommet i jorden tæt ved Fuglebjerg, mellem Slagelse og Næstved. Det skete for en måneds tid siden.

Samtidig fortsætter den hollandske entreprenør A.Hak og deres underentreprenør De Romein med at rømme muld af på den strækning, hvor gasrøret skal graves ned. Gravemaskinerne begyndte i slutningen af april ved Gimlinge sydøst for Slagelse og bevægede sig i første omgang videre mod sydøst. Syd for Faxe Ladeplads skal den sjællandske rørledning på sigt forbindes med den rørledning, der skal føre gassen gennem Østersøen til Polen.

Arbejdet med muldafrømning er også netop begyndt ved Kongsmark Strand vest for Slagelse.

Baltic Pipe: Såkaldte sidebooms løfter rørledningen ned i den gravede rende.
En stribe maskiner, såkaldte sidebooms, skal i aktion, når røret skal sænkes ned i jorden.

Tekniske udfordringer

Mens muldafrømningen går som planlagt, har der vist sig nogle tekniske udfordringer i den proces, hvor svejsningerne på røret skal dækkes af et lag coating.

”Entreprenøren arbejder intenst på at løse disse udfordringer, men som det ser ud nu, betyder det desværre, at vi kommer til at være til stede i nogle områder længere end beregnet. Vi havde regnet med, at vi ville være til stede på de enkelte lokationer i op til tre måneder, men det kan blive forlænget med nogle måneder. Det gælder især på den strækning, hvor vi begyndte gravearbejdet – det vil sige på strækningen fra Fuglebjerg til Everdrup ved Næstved,” siger projektleder Jan Hagenau.

Underboring og mikrotunnelering

Nogle steder kan man ikke bare grave jorden op for at lægge gasrøret ned. Det gælder for eksempel ved store veje, vandløb og jernbaner. De steder vil gasledningen i stedet blive ført under ved hjælp af en underboring eller mikrotunnelering. Ved underboring bores først med et bor i ca. samme størrelse som røret, hvorefter røret hægtes på boret og trækkes med når boret trækkes tilbage gennem borehullet. Mikrotunnelering udføres ved en kombination af boring og gennempresning på steder hvor man ikke kan grave.

Maskinen der skal lave den styrede underboring.
Kun den store maskine, som i øvrigt er Europas største af sin slags, samt diverse hjælpeudstyr er synlig ved underboringen ved Valmose Grøft. Resten af arbejdet foregår under jorden.

En af de store underboringer, også kaldet HDD (Horizontal Directional Drilling) er på 1000 meter og finder sted ved Gangesbro nord for Næstved (Valmose Grøft). Arbejdet er gået i gang og ventes at tage cirka halvanden måned. Senere skal en lignende underboring foretages ved Susåen.

Aktivister sætter anlægsarbejdet på pause

Mandag den 3. august mødte entreprenørerne ind til en lidt anden morgen end normalt. Aktivister havde trængt ind på flere byggepladser på Sjælland og hængt bannere op og lænket sig til maskinerne. En række af entreprenørmaskinerne var også blevet udsat for hærværk i form af maling på ruderne. Politiet blev tilkaldt for at fjerne de ubudne gæster.

 Aktivister har trængt ind på en af byggepladserne på Sjælland.

Aktivister på en af byggepladserne på Sjælland har kravlet højt op på en af maskinerne med risiko for at falde ned.

”Det er selvfølgelig lidt irriterende når arbejdet bliver afbrudt, men det hele foregik i god ro og orden. Det er ikke helt ufarligt at bryde ind på en byggeplads og kravle rundt på gravemaskiner, men heldigvis kom ingen til skade. Nu skal vi så have ryddet op og tjekket at alt er som det skal være, inden vi kan komme i gang igen”, siger Jan Hagenau.

Politiet har oplyst at ni personer bliver sigtet for ulovlig indtrængen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.