svejs

De første kilometer rør er kommet i jorden på Sjælland

Anlægsarbejdet med Baltic Pipe på Sjælland har nu været i gang i omkring tre måneder, og de første kilometer rør er kommet i jorden tæt ved Fuglebjerg, mellem Slagelse og Næstved. Det skete for en måneds tid siden.

Samtidig fortsætter den hollandske entreprenør A.Hak og deres underentreprenør De Romein med at rømme muld af på den strækning, hvor gasrøret skal graves ned. Gravemaskinerne begyndte i slutningen af april ved Gimlinge sydøst for Slagelse og bevægede sig i første omgang videre mod sydøst. Syd for Faxe Ladeplads skal den sjællandske rørledning på sigt forbindes med den rørledning, der skal føre gassen gennem Østersøen til Polen.

Arbejdet med muldafrømning begynder nu også ved Kongsmark Strand vest for Slagelse og fortsætter i retning mod sydøst.

sidebooms
En stribe maskiner (sidebooms) skal i aktion, når røret skal sænkes ned i jorden.

Tekniske udfordringer
Mens muldafrømningen går som planlagt, har der vist sig nogle tekniske udfordringer i den proces, hvor svejsningerne på røret skal dækkes af et lag coating.

”Entreprenøren arbejder intenst på at løse disse udfordringer, men som det ser ud nu, betyder det desværre, at vi kommer til at være til stede i nogle områder længere end beregnet. Vi havde regnet med, at vi ville være til stede på de enkelte lokationer i op til tre måneder, men dette kan blive forlænget med nogle måneder. Det gælder især på den strækning, hvor vi begyndte gravearbejdet – det vil sige på strækningen fra Fuglebjerg til Everdrup ved Næstved,” siger projektleder Jan Hagenau.

Underboring og mikrotunnelering
Nogle steder kan man ikke bare grave jorden op for at lægge gasrøret ned. Det gælder for eksempel ved store veje, vandløb og jernbaner. De steder vil gasledningen i stedet blive ført under ved hjælp af en underboring eller mikrotunnelering. Ved underboring bores først med et bor i cirka samme størrelse som røret, hvorefter røret hægtes på boret og trækkes med, når boret trækkes tilbage gennem borehullet. Mikrotunnelering udføres ved en kombination af boring og gennempresning på steder, hvor man ikke kan grave.

HDD
Kun den store maskine, som i øvrigt er Europas største af sin slags, samt diverse hjælpeudstyr er synligt ved underboringen ved Valmose Grøft. Resten af arbejdet foregår under jorden.

En af de store underboringer, også kaldet HDD (Horizontal Directional Drilling) er på 1000 meter og finder sted ved Gangesbro nord for Næstved (Valmose Grøft). Arbejdet er gået i gang og ventes at tage cirka halvanden måned. Senere skal en lignende underboring foretages ved Susåen.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.