Houstrup Strand
Fra første uge i januar undersøger Houstrup Strand for ueksploderet ammunition inden arbejdet på næste etape af Baltic Pipe går i gang. Foto: Red Star Photo.

Houstrup Strand gøres klar til, at Baltic Pipe går i land

Houstrup Strand undersøges for ueksploderet ammunition, inden 2. etape af Baltic Pipe på vestkysten går i gang til januar.

Hen over sommeren og efteråret 2020 har Energinet installeret første del af gasrørledningen Baltic Pipe ved Houstrup Strand i Blåbjerg Klitplantage: en 850 m lang del af røret, som er boret under klitterne og ud til stranden. I 2021 er det tid til næste etape af arbejdet, når rørledningen skal føres i land fra Nordsøen og tilsluttes Nybro Gasterminal ved Varde, knap 20 km inde i landet.

Første del af arbejdet starter et par dage inde i det nye år, hvor stranden skal undersøges for ueksploderet ammunition. Selvom 2. verdenskrig er afsluttet for mange år siden, dukker der med jævne mellemrum rester af ueksploderet ammunition op på den jyske vestkyst. Derfor er det vigtigt at undersøge området grundigt og fjerne eventuelt ueksploderet ammunition, inden gravearbejdet begynder.

De arbejdsarealer, der er blevet benyttet i 2020, er allerede blevet undersøgt. Det drejer sig derfor i denne omgang om en udvidelse af disse arealer, som skal sikres.

Arbejdet foregår blandt andet med metaldetektorer, der kan finde begravede metalgenstande. Gravearbejdet udføres med en armeret gravemaskine. Findes der emner, som vurderes farlige, bliver disse enten fjernet at ammunitionsrydningsfirmaet eller af Ammunitionstjenesten under Ingeniørregimentet i Skive, som er eksperter i at identificere og rydde ammunition.

Strækningen fra Houstrup Strand og de omkring 105 km ud til den norske Europipe II rørledning, som Baltic Pipe skal tilsluttes, er blevet undersøgt og ryddet i løbet af sommeren og efteråret. Se video om fjernelse af ueksploderet ammunition på bunden af Nordsøen

Arbejdet med ammunitionsrydning forventes at tage omkring 14 dage. Stranden er ikke spærret i perioden, men arbejdet kræver en vis sikkerhedsafstand og hvis der findes ueksploderet ammunition, øges denne sikkerhedsafstand, indtil det enten er fjernet eller bortsprængt.

Fra begyndelsen af februar etableres byggepladsen på stranden, og herefter går arbejdet med ilandføringen i gang. Der graves en 200 meter lang rende med spunsvægge på begge sider – en såkaldt cofferdam - hvor rørledningen skal trækkes i land fra et installationsskib på havet. Inde på land ved klitterne opstilles et stort trækspil, der skal trække den tunge rørledning i land.

Når røret er trukket på plads, dækkes det til, inden det sluttes til den allerede nedgravede rørsektion under klitterne i slutningen af 2021. I maj og juni installeres rørledningen på bunden af Nordsøen. Hele installationen af rørledningen i Vestjylland forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

Tilmeld dig opdateringer om Baltic Pipe i Vestjylland her

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.