CO2RYLUS - CO2 lagring i Stenlille

*Energistyrelsen har 20. juni 2024 truffet beslutning om ikke at tildele Gas Storage Denmark efterforskningslicens til CO2-lagring i Stenlille. Det medfører, at CO2RYLUS-projektet ikke fortsætter. Vi har valgt at beholde informationen om CO2RYLUS-projektet her på siden til generel information*

 

Gas Storage Denmark, der ejer og driver Stenlille gaslager, arbejder i CO2RYLUS-projektet med planer om at muliggøre demonstrationen af fuldskala CCS (Carbon Capture and Storage) forsyningskæder.

Med CO2RYLUS-projektet ønsker Gas Storage Denmark at muliggøre demonstration af hele CCS-værdikæden – fra fangst af COover transport og til lagring i undergrunden – og generere ny viden til hele branchen.

På Stenlille gaslager opbevares naturgas i den porøse sandstensstruktur over 1.500 meter under jordoverfladen. Over den porøse sandstensstruktur findes et ca. 300 meter tykt lag af lersten, der fungerer som et effektivt låg, der sikrer at gassen forbliver i sandstensstrukturen.

Det er i den samme struktur, der arbejdes på at kunne lagres CO2. 

Gas Storage Denmark har over 30 års erfaring med lagring af naturgas – blandt andet i undergrunden ved Stenlille – og har allerede et fuldt etableret procesanlæg.

Med CO2RYLUS vil de eksisterende rammer og infrastruktur blive brugt til at accelerere CCS generelt i Danmark – særligt med fokus på mulighederne for lagring på land. Projektets scope er at muliggøre permanent lagring af op til 10 megaton COover tyve år.

Fordi formålet med projektet er at accelerere CCS generelt i Danmark, med et særligt fokus på mulighederne indenfor onshore lagring, er det afgørende for projektet at komme hurtigt i gang.

I første omgang vil fokus være på at komme i gang og muliggøre lagringen af 0,2-0,3 megaton COom året. 

CO2 lagring

 

 

kontakt

Politisk afsæt

Med klimaaftalen for energi og industri m.v. af 22. juni 2020 besluttede et flertal af Folketingets partier, at fangst og lagring af CO2 skal være et vigtigt element i indfrielsen af de danske klimapolitiske mål. Konkret er GSD via et brev fra ministeren blevet indstillet til at etablere et projekt for CO2-lagring i Stenlille samt dertilhørende aktiviteter. Af brevet fremgår, at der ikke afsættes statslige midler til etableringen af lageret, ligesom det understreges, at projektet skal agere på markedsmæssige vilkår.