Anden offentlige høring udsat

Energinet havde forventet, at anden offentlige høring i forbindelse med miljøvurderingen af 400 kV-forbindelsen mellem Endrup og Idomlund kunne begynde i oktober. Imidlertid må høringen udsættes, da den miljøkonsekvensrapport, som høringen er baseret på, ikke er færdig i den endelige version. Forsinkelsen vil også få indflydelse på den offentlige høring for strækningen mellem Endrup og grænsen, hvor forventningen var, at anden offentlige høring kunne gå i gang i slutningen af 2020.  

Nye tidsplaner vil blive offentliggjort snarest muligt. Energinet beklager forsinkelsen over for de borgere, som kan blive påvirket af projektet.