Endnu ingen tidsplan for høring om højspændingsforbindelser

I december 2021 offentliggjorde Energinet, at den kommende offentlige høring om 400 kV højspændingsforbindelser i Vest- og Sønderjylland var udsat til 2022. Vi skrev til de berørte lodsejere og naboer, at vi ville udsende endnu et brev, når datoerne for opstart af 2. offentlighedsfase var fastlagt.

Det er nu længe siden, og vi har stadig ikke udsendt nogen information. Vi ved, at mange undrer sig over, hvad der sker, og hvorfor de ikke hører noget fra os.

Vi afleverede den seneste udgave af miljøkonsekvensrapporten for Endrup-Idomlund til Miljøstyrelsen den 25. oktober 2021, men først midt i april fik vi bemærkninger tilbage fra Miljøstyrelsen på rapporten. Vi havde forventet, at vi var tæt på at kunne afslutte miljøkonsekvensrapporten, men med de fremsendte bemærkninger er der stadig en del arbejde tilbage.

Tilsvarende afleverede vi den seneste udgave af miljøkonsekvensrapporten for Endrup-grænsen til Miljøstyrelsen den 1. november 2021. Vi fik bemærkninger til denne rapport frem til 1. marts. Også her kom der mange bemærkninger til rapporten, som medfører flere måneders arbejde.

Vi er i dialog med fagfolkene hos Miljøstyrelsen for at afklare, hvordan vi kommer i mål. Der er et gensidigt ønske om at få lavet en tidsplan, som vi kan regne med, frem til udstedelse af miljøtilladelse, men så længe vi ikke ved præcist, hvad der skal til, er det vanskeligt at komme med en nogenlunde sikker prognose.

Når vi har en tidsplan, vi kan regne med, udsender vi et brev til alle berørte lodsejere og naboer med yderligere information.