Folketinget

Folketinget laver nye principper for udbygning af højspændingsnettet

De retningslinjer for udbygning af højspændingsnettet, Folketinget i 2008 vedtog, er tilpasset. Fremover bygges nye 400 kV-forbindelser med luftledninger, mens nye forbindelser på 150/132 kV-niveau fortsat skal være kabler i jorden.

Regeringen har lavet en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-tariffen. Aftalen indeholder også en række andre punkter på energiområdet, bl.a. en tilpasning af retningslinjerne for, hvordan højspændingsnettet på transmissionsniveau i fremtiden skal udbygges.
 
 Aftalen betyder, at nye 400 kV-højspændingsforbindelser bygges som luftledninger. Det er en ændring i forhold til ”Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet”, som Folketinget besluttede i 2008. Her var der lagt op til, at nye 400 kV-forbindelser fremover skulle lægges som kabler i jorden, hvis det var teknisk muligt.
Et forslag om at tilpasse retningslinjerne har været på vej siden 2015.
 
Tilpasning i vækstpakke
Den daværende SR-regering fremlagde i maj 2015 nogle vækstinitiativer. Her lagde regeringen op til at tilpasse planerne om at kabellægge højspændingsnettet, bl.a. for at nedbringe udgifterne.
I vækstplanen  stod:
”De samlede investeringer i kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne beløber sig til 14,5 mia. kr. (2008-priser), som betales af elforbrugerne. Heraf er en del dog allerede igangsat, hvorfor der pt. udestår ikke-igangsatte investeringer på ca. 7 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig tarifeffekt stigende til i størrelsesordenen 275 mio. kr. årligt i perioden 2026-2030. Regeringen ønsker på den baggrund at afdække scenarier for en fokuseret kabelhandlings- og forskønnelsesplan for det eksisterende net med henblik på at identificere, hvilke investeringer, der hensigtsmæssigt kan annulleres.”
 
Med den nye politiske aftale fra torsdag 17. november 2016 om ”tilpasning af retningslinjer for kabellægning” slås bl.a. fast:
• at eksisterende 150/132 kV-luftledninger som udgangspunkt bevares
• at nye 150/132 kV-forbindelser stadig skal graves ned som kabler i jorden
• at tre udskudte 400 kV-forskønnelsesprojekter genoptages (Kongernes Nordsjælland, Årslev Engsø og Roskilde Fjord)
• at nye 400 kV-forbindelser laves som luftledninger – muligvis med kortere strækninger som kabler i naturskønne områder, nær byer mv.
 
Ansøgning sendt til minister
Den 15. marts 2016 offentliggjorde Energinet.dk planer om at lave en ny 400 kV-forbindelse fra Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske grænse samt en opgradering af den eksisterende forbindelse mellem Endrup og Idomlund ved Holstebro fra 150 kV til 400 kV.
Planerne var godkendt i Energinet.dk’s bestyrelse under forudsætning af, at Folketinget vedtog en tilpasning af retningslinjerne for udbygning af elnettet.
Med de nye retningslinjer er forudsætningerne på plads, og Energinet.dk kan fortsætte med at planlægge projekterne. Energinet.dk afventer dog stadig svar på den ansøgning om tilladelse til at investere i luftledningerne, som Energinet.dk har sendt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
 
Viking Link lægges som jævnstrømskabel i jorden
Ansøgningen om at bygge 400 kV-vekselstrøms luftledninger fra den dansk-tyske grænse til Endrup og igen fra Endrup til Idomlund indeholder også en ansøgning om sammen med britiske National Grid at etablere et elkabel kaldet Viking Link over Nordsøen og dermed forbinde England og Danmark. Men da der er tale om en jævnstrømsforbindelse, skal der ikke rejses master i sammenhæng med Viking Link. Viking Link kan lægges som jævnstrømskabel i jorden og på havbunden.
Læs mere her.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.