Første offentlighedsfase er skudt i gang

Projekthjemmesiden for Endrup-grænsen er opdateret med kort over projektområde samt link til debatoplæg og VVM-proces

Inden det besluttes, hvor linjeføringen fra Endrup til grænsen skal være, skal der gennemføres en miljøvurdering, hvor de forskellige påvirkninger af miljøet og de områder, der kan blive berørt, bliver beskrevet.

Processen omkring miljøvurderingen er startet 9. april 2018, hvor Miljøstyrelsen har sat gang i første offentlighedsfase, også kaldet idéfasen. Miljøstyrelsen har udsendt et debatoplæg og inviterer alle til at indsende idéer og kommentarer til planlægningen af projektet senest 9. maj.

Energinet skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet vil blive udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i form af et landsplandirektiv.

Find debatoplægget og følg processen Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kort over projektområdet

Energinet har udpeget et projektområde, som vi foreslår, at linjeføringen placeres indenfor. Projektområdet kan ses på et kort, hvor du kan zoome ind.

Kort over projektområdet - klik for at åbne det interaktive kort

 

Gå til projektets hjemmeside

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.