Færre boliger får højspændingsledning tæt på i nyt forslag til linjeføring

Med det nye forslag til linjeføring af den kommende 400 kV forbindelse mellem Endrup og grænsen har Energinet imødekommet mange af de ønsker, de direkte berørte borgere kom med i efteråret. Samlet set vil der være 20 færre boliger indenfor 280 meter fra ledningen.

Forslag_linjeføring
 
285 husstande har modtaget et brev fra Energinet om, at et nyt forslag til linjeføring af 400 kilovolt forbindelsen mellem Endrup og grænsen offentliggøres i dag kl. 9. På den nordlige strækning af den nye højspændingsforbindelse i Vestjylland blev det nye forslag offentliggjort i slutningen af november sidste år. 

I september skrev Energinet til alle borgere i det projektområde, som den nye elforbindelse mellem Endrup og grænsen skal placeres indenfor, og opfordrede dem til at sende bemærkninger til forslaget til linjeføring. Samtidig inviterede Energinet de borgere, der kunne blive særligt påvirket af linjeføringen, til dialogmøder.

- Vi har haft en god dialog med de borgere, som har deltaget på vores dialogmøder, eller som har ringet og skrevet til os. Borgernes forslag har givet os indblik i, hvad der betyder noget for et lokalområde og for den enkelte, siger Christian Jensen, projektleder fra Energinet. 

125 borgere gav kommentarer og indsendte ønsker til justeringer af det første forslag til linjeføring mellem Endrup og grænsen.

- I vores arbejde med at justere linjeføringen har vi lagt vægt på, at det nye forslag samlet set skulle give færre ulemper for borgerne og tage flere individuelle hensyn end det oprindelige forslag. Det er lykkedes mange steder, men vi har desværre ikke kunnet undgå, at det nye forslag giver større ulemper for enkelte borgere. Derfor opfordrer vi igen de berørte borgere til at indsende deres kommentarer, inden vi lægger sidste hånd på forslaget til linjeføring. Og vi vil rigtig gerne have tilkendegivelser af, hvilket af de fremlagte forslag man bedst kan leve med, siger Christian Jensen.
 
På ca. halvdelen af den 75 kilometer lange strækning er der forslag om forholdsvis markante ændringer af linjeføringen. Desuden er der på enkelte strækninger forslag om mere beskedne ændringer.
Når fristen for bemærkninger til det nye forslag er udløbet den 12. februar, fastlægger Energinet et endeligt forslag til linjeføring, som forventes offentliggjort i slutningen af februar. Forslaget sendes til Miljøstyrelsen, som har ansvar for at myndighedsbehandle projektet. Myndighedsbehandlingen indebærer, at der kan komme ændringer i linjeføringen.
 
I løbet af sensommeren 2020 sender Miljøstyrelsen Miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring. Her har borgerne igen mulighed for at kommentere linjeføringen.

Se forslaget til linjeføring.
 

Antal husstande, der kan få 400 kV luftledningen under 280 meter fra deres bolig

 Antal meter mellem bolig og luftledning Antal berørte husstande
Oprindeligt forslag 
 Antal berørte husstande
Nyt forslag
 0-80 m   21  15*
 80-280   105  91
 I alt  126  106
* Enkelte af de 15 husstande har ønsket at få ledningen så tæt på deres bolig, at de kan få et overtagelsestilbud, hvis linjeføringen realiseres. Hvor det har været muligt, har Energinet efterkommet ønsket.
 

De væsentligste ændringsforslag 

  • I området mellem Bramming, Sejstrup og Jernved foreslås linjeføringen flyttet længere mod øst, da denne linjeføring vil betyde, at færre boliger kommer indenfor 280 meter-zonen, hvilket er påpeget af flere borgere.
  • Mellem Gredstedbro og Ribe er det nye forslag til linjeføring lagt længere mod øst på baggrund af ønsker fra flere borgere.
  • Ved Ribe Biogasanlæg foreslås kablet og den tilhørende kabelovergangsstation flyttet mod øst, så der er plads til den planlagte udvidelse af biogasanlægget.
  • Ved Øster Gasse foreslås linjeføringen flyttet længere mod øst på baggrund af ønsker fra flere borgere.
  • Syd for Bredebro foreslås ledningen at knække mod syd lidt tidligere i en lidt mere vestlig linjeføring på baggrund af ønsker fra flere borgere.
  • I det nye forslag til linjeføring indgår ca. 1 kilometer ekstra kabellægning på strækningen mellem Rørkær og Sæd for at friholde det uberørte, flade landskab nord for Sæd for tekniske anlæg. 
 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.