Så er den første THOR mast rejst

I denne uge blev de første to luftledningsmaster samlet og rejst på Vestkystforbindelsen. 

Se en kort video fra arbejdet med at rejse den første THOR mast. 


Den kommende Vestkystforbindelse er en vigtig del af den forstærkning af el-nettet, som Energinet i disse år er i gang med. Forbindelsen består af en 172 km lang strækning fra Idomlund i nord ved Holstebro gennem Endrup ved Esbjerg og hele vejen ned til Grænsen ved Sæd i syd. 

Nu har projektet nået endnu en stor milepæl, for i denne uge blev den allerførste luftledningsmast rejst. Det skete på luftledningsstrækningen Omme – Skonager, tæt på Varde, hvor den ca. 30 meter høje mast først blev samlet på jorden og derefter rejst med kraner.

Den første THOR mast rejses

Projektleder Mogens Peder Pedersen har ansvaret for luftledningsdelen på Vestkystforbindelsen og fortæller:

-Så fik vi rejst den første THOR mast, og det gik rigtig godt. Vi skal selvfølgelig lige prøve det nogle gange, før det kører helt på skinner. Masten består af over 70 dele, og vejer omkring 30 ton, så det er noget tungt materiel, der arbejdes med. Når først vi har samlet masterne nogle gange, regner vi med at kunne sætte kadencen op. Der vil nu blive holdt et evalueringsmøde, hvor alle arbejdsprocesser gennemgås og tilpasses, så alt er klar til, at vi rigtigt går i gang efter påske. Her vil vi starte fra syd ved Omme og arbejde os op mod Skonager, siger Mogens.

Energinet forventer at kunne samle og rejse syv master om ugen. Der skal rejses ca. 450 master i alt på de to strækninger.

Mast ligger på jorden

Vestkystforbindelsen tog sin spæde start i 2015. Efter flere forsinkelser, blandt andet pga. ændringer af miljøkonsekvensrapporterne, fik projektet endelig sin myndighedsgodkendelse i februar 2023 for strækningen Endrup-Idomlund og i juni 2023 for strækningen Endrup-Grænsen, og projektet kunne derefter formelt gå i gang med lodsejerforhandlinger og diverse geotekniske og arkæologiske undersøgelser.

Vestkystforbindelsen markerede første spadestik på luftledningsarbejdet i november 2023. Udover kabellægning og rejsning af luftledningsmaster bliver der også arbejdet med udvidelser på de lokale højspændingsstationer ved Endrup, Stovstrup og Idomlund. 

Vestkystforbindelsen forventes at være i fuld drift ved udgangen af 2025.

Læs mere om Vestkystforbindelsen her: www.energinet.dk/endrup-idomlund

Kran hiver masten op

Fakta om luftledningsmaster

Der skal samles 454 luftledningsmaster i alt på Vestkystforbindelsen - 266 mellem Endrup-Idomlund og 188 mellem Endrup-Grænsen. Der bruges en ny type mast, Thor-masten, som har sit navn, fordi den i design ligner Thors hammer. På grund af det flade landskab i Vest- og Sønderjylland er masten gjort relativt lav. Der holdes tilstrækkelig højde over jord – også så højt, at der stadig kan køre landbrugsmaskiner på marken.

Langt størstedelen af strækningen (147 km) etableres med luftledninger, men på i alt ca. 25 km af strækningen er Energinet i stand til at etablere forbindelsen som kabler i jorden. En væsentlig grund til, at man ikke kan etablere hele strækningen med kabler i jorden, er kort fortalt, at kabler i jorden øger risikoen for, at den elektriske støj i nettet bliver forstærket. Flere kabler ville dermed indirekte kunne skade el-systemet.

En THOR mast består af 71 dele, og den samles, mens den ligger ned. Til slut rejses den med kraner. Masterne vejer omkring 27-46 ton, og varierer i højden fra 27-32 meter (regnet til overkant af tværarmen). Stålelementerne er varmgalvaniserede, så de kan modstå vind og vejr. Masterne forventes at kunne stå i 80 år uden at skulle behandles, da lagtykkelsen af zink er ret stor.
Masterne er produceret i Portugal og fragtet til Danmark via skibe eller lastbiler.

Fundamentet er ved bunden af masten ca. 4 gange 4 meter. Størstedelen af den beton, der bruges til fundamenterne, har et markant lavere CO2-aftryk end konventionel beton (ca. 34 procent lavere gennem såkaldt UNI-Green beton).

Der vil i gennemsnit være ca. 330 meter imellem hver mast.

Undervejs skal der bruges omkring 130.000 køreplader, som bliver lagt ud på lodsejernes marker.

Fundament og mast

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.