Spændende arkæologifund på Vestkystforbindelsen

Vestkystforbindelsens anlægsarbejde er sat på hold omkring Skonager ved Varde, da arkæologer fra ArkVest er i gang med at udgrave området.

Tæt på den lille landsby Næsbjerg, ca. 8 km øst for Varde, går Vestkystforbindelsens linjeføring igennem landskabet. Under mulden på markerne er der mange historier fra fortiden. Projektet er derfor forsinket lige nu, da arkæologerne har gjort flere spændende fund i området. Som en del af Museumsloven er Energinet nemlig forpligtet til at lade arkæologer udgrave et område, hvis der er fund af fortidsminder.  

Skonager, som området hedder, er et yderst interessant såkaldt kulturarvsområde. Man ved, at Skonager har været et populært sted at bo i forhistorien, sandsynligvis på grund af gode græsningsmuligheder og tætheden til Varde Å og Skonager Lilleå, fortæller arkæologerne fra ArkVest.

-Det specielle og interessante ved Skonager er intensiteten af bebyggelse gennem alle tider fra stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. Det er ikke fordi, vi ikke ser det andre steder - men Skonager har virkelig været et populært sted at bo i forhistorien, fortæller museumsinspektør Line Lerke.

Arkæologer udgraver ved Skonager

ArkVest udgraver i området. Sidste gang, arkæologerne var i Skonager, var i 2015 og 2016.

Fund af myremalm ovne, som man brugte til at udvinde jern med. Jernet er blevet brugt til knive, spyd og lanser.

Spor af bygninger fra både jernalder og vikingetid
Tæt ved Varde Å har ArkVest fundet stolpehuller til huse fra bronzealderen, jernalderen og vikingetiden. Man kan se, at der har ligget flere rækker af huse, hvor familier sandsynligvis har boet under samme tag samt bygninger til deres husdyr. Lidt derfra er der også spor af såkaldte myremalm ovne, som man brugte til at udvinde jern med. Der er også fundet spor af værkstedshytter, hvor man sandsynligvis vævede tekstiler.

I samme område har arkæologerne fundet noget, som de ikke har set før: Der er fundet en vikingegård og præcis helt inde i midten af huset, er der fundet spor af en stenaldergrav fra såkaldt enkeltgravskultur (2800-2400 f.Kr.).

Udgravninger ved Skonager, Varde

ArkVests udgravninger ved Skonager.

 

Øverst - Vikingetidshus bygget over stenaldergrav_Nederst - Bronzealderhus

Øverst - Vikingetidshus bygget over stenaldergrav_Nederst - Bronzealderhus

-Fundet af en grav fra den periode er som sådan ikke nyt, men placeringen inde i huset gør det lidt specielt. For hvis højen over graven stadig var synlig i vikingetiden, hvilket de ofte var, så har man altså bevidst valgt at bygge huset ovenpå forfædrene, og hvorfor? Det kan vi kun gisne om, men muligvis har det været for at udtrykke en form for æreshilsen til forfædrene, forklarer Line Lerke.

Området i Skonager, hvor ArkVest udgraver, er godt 9000 m2. Arkæologerne har været i gang siden august 2023. Om kort tid skal de videre til Omme (også udgravning for Vestkystprojektet) og senere til Videbæk ved Herning (udgravning for Midt-Vest-projektet).

Skonager området - Vestkystforbindelsen

Oversigtskort over Vestkystforbindelsens linjeføring ved Skonager. Her skal Vestkystforbindelsen blandt andet lave en overgangsstation, hvor de kommende 400 kV luftledninger trækkes ned og kabellægges i forbindelse med underboringer ved Varde Å. På den anden side af åen trækkes kablet op ved Sig og kører videre som luftledning gennem landskabet og op mod Stovstrup.

Når Vestkystforbindelsen genoptager anlægsarbejdet, vil man begynde at bygge overgangsstationen, hvor de kommende 400 kV luftledninger trækkes ned og kabellægges, samt udføre de sidste underboringer.  

Midt-Vest projektet venter på at komme i gang
Et andet af Energinets anlægsprojekter, Midt-Vest, skal også bygge i området omkring Skonager. De kan desværre ikke komme i gang, da screeningsansøgningerne endnu ikke er afgjort. Det betyder, at arkæologerne heller ikke kan komme i gang med at udgrave, hvilket ville have været ret effektivt, nu hvor de alligevel er i området. Det betyder, at ArkVest kommer tilbage til området senere, når Midt-Vest projektets godkendelser er på plads.

Midt-Vest projektet skal blandt andet etablere nye 150 kV kabelforbindelser og nedtage eksisterende 150 kV luftledninger i Midt- og Vestjylland, og i Skonager krydser flere af projektets linjeføringer. På kabelstrækningen Endrup-Karlsgårde skal arkæologerne undersøge området ved Skonager igen og samtidig udgrave et kendt arkæologisk urnegravplads-område ved Årre. Derudover har projektet endnu en linjeføring, Lykkegård-Karlsgårde, som også krydser området ved Skonager, og her skal arkæologerne på banen igen. Men altså først, når afgørelserne fra Miljøstyrelsen er på plads.

Fundamenter til Vestkystforbindelsen

Fundamenter til Thor masterne står klar på marken.

Læs mere om Midt-Vest-projektet.

Læs mere om Vestkystforbindelsen. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.