Endeligt forslag til linjeføring er klar

Energinet har nu offentliggjort det endelige forslag til linjeføring af elforbindelsen mellem Endrup og Idomlund. I forhold til det forslag, som blev offentliggjort den 25. november, er der sket justeringer på baggrund af kommentarer fra de berørte borgere.

Forslaget til linjeføring vil indgå i den Miljøkonsekvensrapport, som Energinet sender til Miljøstyrelsen i begyndelsen af 2020, og som er grundlaget for, at Miljøstyrelsen kan myndighedsbehandle projektet. Myndighedsbehandlingen kan betyde, at der sker ændringer i linjeføringen, herunder placering af de strækninger, som Energinet foreslår bliver etableret med kabler i jorden.

I løbet af forsommeren næste år vil Miljøstyrelsen afholde anden offentlige høring. I den forbindelse inviterer Energinet til borgermøder, og der er mulighed for at sende kommentarer til projektet til Miljøstyrelsen.

Antal husstande, der kan få linjeføringen under 280 meter fra deres bolig

 Antal meter mellem bolig og luftledning/
Antal berørte husstande 

Oprindeligt forslag, sept. 2019 

Justeret forslag, nov. 2019  

Endeligt forslag, dec. 2019

 0-80 meter  41   48 *   55 *
 80-280 meter  180  165   157
 I alt   221   213   212

 * Når antallet af husstande med ledningen tættere på end 80 meter er højere i det endelige forslag end i det oprindelige, hænger det sammen med, at Energinet så vidt muligt har imødekommet de borgere, som har udtrykt ønske om, at ledningen bliver placeret så tæt på deres bolig, at de kan få et købstilbud fra Energinet.