Ny tidsplan for 400 kV ledning mellem Idomlund og grænsen

Miljøvurdering er forsinket, men planen er fortsat at sætte den nye elforbindelse i drift ved udgangen af 2023.

I slutningen af september meddelte Energinet, at anden offentlige høring i forbindelse med miljøvurderingen af den kommende 400 kV forbindelse mellem Idomlund ved Holstebro og grænsen ville blive forsinket. Årsagen var, at miljøkonsekvensrapporterne for de to strækninger Endrup – Idomlund og Endrup - grænsen, som høringen er baseret på, tager længere tid at få færdige end forudsat.

Energinet forventer nu, at rapporterne for de to strækninger kan være færdige og godkendt af Miljøstyrelsen, så anden offentlige høring kan blive påbegyndt i henholdsvis andet og tredje/fjerde kvartal 2021.

På den baggrund har Energinet pr brev informeret alle berørte naboer og lodsejere, om de ændrede planer. I alt er der blevet udsendt 560 breve.

I forbindelse med de kommende høringer på de 2 projekter vil Energinet invitere til borgermøder.

- Vi ved, at det for mange borgere er urimelig lang tid, at de skal vente på en afklaring, og det beklager vi. For at imødekomme de borgere, som ønsker en afklaring af deres økonomiske forhold så hurtigt som muligt, indleder vi forhandlinger med lodsejerne, når anden offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten er afsluttet, og det ikke længere er sandsynligt, at der sker ændringer i linjeføringen. Vi kan dog først underskrive aftalerne, når vi har modtaget miljø- og plantilladelser, siger Christian Jensen, projektleder, Energinet.

Energinet arbejder på at få den nye elforbindelse klar til slutningen af 2023, men den nordligste strækning (mellem Stovstrup og Idomlund) bliver sandsynligvis først klar i 2024.

- Forsinkelsen af miljøvurderingen er en udfordring for selve etableringen af den nye 400 kilovolt forbindelse, som vi har planlagt skal være sat i drift i 2023, men vi har taget flere initiativer for at indhente forsinkelsen, siger Christian Jensen. - Først og fremmest planlægger vi at optimere opsætningen af master og ledninger ved at arbejde på tre strækninger samtidig. Det vil betyde, at vi kan skære adskillelige måneder af den tid, det normalt tager at etablere en luftledning. Desuden forventer vi at gå i gang med at forhandle med de borgere, som bliver påvirket af anlæggene, tidligere end vi normalt gør. Vi arbejder også på at få gennemført geotekniske og arkæologiske forundersøgelser så snart masteplaceringerne er besluttet. Endelig håber vi, at den dialog, vi allerede har haft med de fleste, vil betyde en hurtigere afklaring for den enkelte lodsejer.

Kontakt

Ny tidsplan

Se den nye tidsplan

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.