Rejsegilde på Stovstrup Højspændingsstation

Vestkystprojektet er i gang flere steder i den vestlige del af Jylland og arbejdet skrider frem - trods flere vejrudfordringer. Forleden blev rejsegilde markeret på højspændingsstationen i Stovstrup tæt ved Tarm.

Energinet er i gang med at bygge en 400 kV højspændingsstation ved siden af den eksisterende 150 kV station ved Stovstrup i Vestjylland.

Når de kommende 400 kV luftledninger, som Energinet er ved at bygge op gennem Vestjylland, trækkes ind på den nye højspændingsstation, vil der være forbindelse til 150 kV stationen og det bagved liggende net, så strømmen både kan nå ud til forbrugerne og gå fra produktionsanlæg i området op i 400 kV-nettet.

Rejsegilde ved Stovstrup Højspændingsstation

Rejsegildet fandt sted tirsdag den 16. januar 2024 for indbudte håndværkere, entreprenører og medarbejdere på projektet. 

Strømmen, der løber igennem ledningerne på de nye THOR master, vil hovedsagelig komme fra grøn strøm leveret af vindmølle- og solcelleparker i området.

Håndværkernes fest
Tagspærene på den kommende AC bygning, hvor der skal være kontrol og overvågning af strømmen, er netop rejst, og derfor var det et passende tidspunkt for Vestkystforbindelsen at fejre rejsegildet.  

Delprojektleder for stationsdelen på Vestkystforbindelsen, Jacob Schønberg, bød de omkring 40 fremmødte håndværkere velkommen til rejsegilde, tirsdag den 16. januar 2024, og takkede dem for deres indsats, inden pølsevognen åbnede op for frokost – og efterfølgende kaffe og kage.

”I har jo nok hørt, at Vestkystforbindelsen har mødt nogle udfordringer undervejs, og i den senere tid har det især været vejret, der har givet benspænd. 2023 blev det vådeste år, der nogensinde er målt i Danmark. På trods af det bliver der i Stovstrup arbejdet godt og effektivt. Så en stor tak skal lyde til jer håndværkere og samarbejdspartnere, der har gjort det muligt at stå her i dag”, sagde Jacob Schønberg.

Byggepladsen set fra oven  

Stort område – flere projekter
Højspændingsstationen er et stort arbejdsområde lige nu på omkring 800 meter i længden og 250 meter i bredden, hvilket svarer til omkring 28 fodboldbaner.

Håndværkerne er i gang med at støbe beton til fundamenterne for reaktorer og højspændingsapparater, og der gøres klar til området, hvor transformeren skal stå. Den kommende teknikbygning er placeret i det nordvestlige hjørne.

For at undgå blæst, regn og sne er bygningen pakket ind i et telt, og der blæses varm luft ind for at undgå fugt i bygningen. Det gør også arbejdsforholdene noget bedre for de håndværkere, der pt. arbejder på bygningen, da de kan gå indenfor i varmen uden at være påvirket af vintervejret udenfor.

Området deles med et andet af Energinets anlægsprojekter, nemlig det såkaldte Midt- og Vestjyllands-projekt, som senere skal sørge for, at det såkaldte system 2 på den nye 400 kV højspændingsforbindelse kan blive opgraderet fra 150 til 400 kV.

Kabelforbindelse mellem de to højspændingsstationer
De to højspændingsstationer – den nye 400 kV og den eksisterende 150 kV højspændingsstation - skal forbindes via kabler i jorden. Kablerne nedgraves på en del af strækningen, og på den del, der går gennem et såkaldt §3 område med læhegn og dyreliv, føres kablerne gennem en række underborede rør.      

Vestkystforbindelsens del af højspændingsstationen ved Stovstrup startede arbejdet i august 2023 og er planlagt til at stå helt færdig i sommeren 2025.

Skulle der blive brug for mere plads til kommende anlægsprojekter, så er stationen stor nok til at rumme yderligere en række højspændingsfelter.

Læs mere om Vestkystforbindelsen på www.energinet.dk/endrup-idomlund

Tagspærene på teknikbygningen

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.