Vestkystprojektet finder minerester ved Ølgod

I forbindelse med anlægsarbejde ved Ølgod fik Vestkystprojektet nys om, at et læhegnsområde muligvis ikke var blevet mineryddet efter 2. verdenskrig. Et eksternt hyret firma har nu fundet flere minedele i området.

Vestkystprojektet er i fuld gang med at gøre klar til etableringen af fundamenterne til de omkring 450 master, der skal sættes op på 146 kilometer af den i alt 172 kilometer lange strækning mellem Idomlund og Endrup og videre ned mod den dansk-tyske grænse. De resterende 26 kilometer kabellægges.

Da projektet nåede til mast 91 og 92 tæt ved Ølgod, hvor der skulle ryddes et ca. 400 m langt læhegn med høje fyrretræer, fik de følgende besked fra skovfogeden, som havde talt med lodsejeren:

Nu fortæller lodsejeren, at gamle folk (flere) på egnen siger, at grunden til at hegnet er bredere mod syd er, at arealet ikke er mineryddet efter 2. verdenskrig. Lodsejer tvivler, men mon ikke der skal reageres på det?

Der er fundet minerester ved Ølgod

Gammelt minefelt fra 2. verdenskrig
Grunden til, at der skulle være miner i området, er at den tyske hær havde radarstationen Esche i nærheden under 2. verdenskrig. Tyskerne satte pigtråd omkring stationen og lagde miner i jorden for at undgå sabotage.

Da man ikke var helt sikker på, om området omkring læhegnet var ryddet, tog Energinet alle forholdsregler og hyrede et eksternt firma, der har specialiseret sig i mine- og ammunitionsrydning. Seniorprojektleder Mogens Pedersen fortæller:

-Læhegnet var bredere mod syd, omkring 10 meter, og der var ingen bevis på, at stedet var ryddet. Normalt findes der papirer over de steder, der blev ryddet efter 2. verdenskrig, men ikke i det her tilfælde. Derfor tog jeg fat i Damasec, som tidligere har hjulpet Energinet ved Henne Strand i forbindelse med projekt Horns Rev, siger Mogens Pedersen.  

Grunden til, at læhegnet skal fjernes, er, at master og luftledninger kommer til at løbe langs læhegnet, og fordi det ene luftledningssystem vil række ind over læhegnet. Fyrretræerne er omkring 30 meter høje og skal derfor fjernes.

Mast 91 og 92

Kort udsnit med mast 91 og 92 og langs med ledning traceet ses et læhegn på den vestlige side af ledningen. Det er dette hegn, der var mineret under 2. verdenskrig.

Har fundet fem tænddele til miner
Damasec har været i gang i området nogle uger og har indtil videre fundet fem minetændere af typen ZZ42. Tænderen indeholder en lille ”tænd-patron”, som skal antænde detonatoren i minen. Detonatoren antænder herefter hovedladningen (sprængstoffet) i minen. Umiddelbart er tændpatronerne ødelagt, så tænderen er heldigvis ikke farlig. 

Projektleder Morten Frøding fra Damasec forklarer:

- Mit bud på, hvorfor vi finder tænderne uden detonator og uden andre rester fra selve minen, kunne være, at tænderne er blevet smidt efter, at man har desarmeret minerne efter krigen. Man har så forsigtigt gravet minen op. Fjernet detonator fra tænder, og herefter fjernet sprængstoffet fra minen. Selvom tænderne ikke umiddelbart udgør den store fare, fortæller det os alligevel, at vi befinder os i det rigtige lag, og at der har ligget et minefelt i det område, vi rydder.

Tænder

Der er fundet fem tændere af typen ZZ42. Tænderen indeholder en lille ”tænd patron”, som skal antænde detonatoren i minen. Detonatoren antænder herefter hovedladningen (sprængstoffet) i minen. Umiddelbart er tændpatronerne ødelagt, så tænderen er heldigvis ikke farlig. 

Tæt samarbejde med skoventreprenør
Inden Damasec kunne gå i gang med arbejdet, var Skoventreprenør (Delpro/ MJ Skovservice A/S) nødt til at fjerne noget af krattet i læhegnet, ellers kunne de ikke komme til med metalsøgeren. Medarbejderne fik først et såkaldt kendskabskursus – et slags intro kursus i, hvordan det er at arbejde i sådanne områder. Morten forklarer, at området ikke er farligt, når man blot går rundt på jorden. Det kan først blive farligt, hvis og når man begynder at grave.

Damasec fjerner også spor af miner i udlandet, og i Danmark er det særligt ved vestkysten, at de opererer – steder som Skallingen, Henne Strand og Ny mindegab. Steder, hvor fx vindmøller, søkabler eller gas- og olieledninger skal sættes op eller trækkes ind på land.

-Det er altid et nyt område og hver gang en ny historie, siger Morten Frøding, der fortæller, at personalet typisk er uddannet i militæret og har erfaring fra minerydning i blandt andet Kosovo, Irak og Afganistan.

Der er i området ved Ølgod blevet afdækket et område på omkring 30.000 kvm – læhegnet og herunder også en del af markerne ved siden af.

Efter at læhegnet er ryddet, vil fundamenterne blive etableret ved udgangen af marts måned.

Fund af metal
Metalsøgerne er ret sensitive og opfanger meget andet metal undervejs. Her ses en bunke af gamle dåser og hegnspæle, som er blevet samlet ind.  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.