Energiø Nordsøen

Energiø Nordsøen er den største af de to planlagte energiøer, der skal sætte strøm til et grønnere Europa. 

Energiø Nordsøen er den største af de to planlagte energiøer i Danmark

Energiø Nordsøen er den største af de to planlagte energiøer i Danmark. 

Ca. 100 km ud for Thorsminde bygger Danmark den største af to energiøer. Energiø Nordsøen kommer til at være et opsamlingspunkt langt ude på havet, hvor strøm fra havvindmølleparker samles, omformes til jævnstrøm og med søkabler fordeles videre til flere af de omkringliggende lande. Energinet skal i efteråret 2023 bidrage til analyser, som skal vise, om Energiø Nordsøen kan etableres på et fundament af flere store platforme og ikke, som hidtil planlagt på en kunstig ø. Formålet er at finde en løsning, som er billigere og mindre risikabel for staten.

Læs mere om Energinets analysearbejde med platformsløsning  

 TritonLink er en ny fælles forbindelse mellem Danmark og Belgien via de to landes energiøer. 

Energinet indleder i 2023 arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte landanlæg (kabler og omformerstation). 

Læs mere om Energiø Nordsøen 

Kontakt

Projektinformation

Projekttype

Udlandsforbindelser

Region

Danmark i øvrigt

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet