KABELLÆGNING AF 150 KV LUFTLEDNINGER I ESBJERG

Energinet erstatter 150 kV luftledninger med kabler i jorden på en cirka 3,5 kilometer lang strækning mellem højspændingsstationerne Estrupvej og Lykkegård i Esbjerg.

Kort over linjeføringen
Klik på illustrationen for at se et detaljeret kort over linjeføringen.


Hvad skal der ske?

Energinet har besluttet at erstatte 150 kV luftledninger med elkabler i jorden på en cirka 3,5 kilometer lang strækning mellem højspændingsstationerne Estrupvej på Esbjerg Havn og Lykkegård i det sydøstlige Esbjerg. Luftledningerne er fra 1958 og vil inden for få år være udtjente. Desuden er der behov for øget kapacitet på strækningen, da elforbruget i Esbjerg og omegn forventes at stige de kommende år. Projektet er i tråd med den politiske aftale fra 2020, som skal sikre færre luftledninger og flere elkabler i jorden.

Hvad er planen?

Nye elkabler bliver lagt i jorden mellem højspændingsstation Estrupvej og højspændingsstation Lykkegård i Esbjerg.

Højspændingsstationen syd for Estrupvej og højspændingsstation Lykkegård bliver opgraderet inden for de nuværende rammer, så de kan håndtere et nyt kabel.

Luftledningen tages ud af drift, så ledninger, master og fundamenter kan fjernes. I samme periode forberedes underboringer under sårbar natur og veje, hvorefter jordkablet graves ned.Billedet viser master og ledninger, som fjernes
Til venstre ses Energinets master og luftledninger, som tages ned.
Billedet er taget ved Gammelby Ringvej i østlig retning.


Hvor skal kablerne ligge?

Energinet har udarbejdet et forslag til linjeføringen. Se kortet øverst på siden. Energinet planlægger i høj grad at benytte det samme tracé til jordkablet som den eksisterende luftledning syd for Gammelby Ringvej. Energinets plan for linjeføring udføres med stort fokus på miljøet og under hensyntagen til lodsejere og naboer i området.

Hvordan er forløbet?

Energinet kontakter alle lodsejere med henblik på at aftale et møde, hvor forslaget til ledningstraceet kan blive gennemgået på den konkrete ejendom. På mødet vil Energinet samle bemærkninger og kommentarer til den foreslåede linjeføring. På sigt vil Energinet gerne indgå aftale med de berørte lodsejere om placering af jordkablet.

Master og ledninger, der forsvinder
Til venstre ses Energinets luftledning, som tages ned.
Billedet er taget ved Estrupvej i østlig retning.


TIDSPLAN 
Februar marts 2023 ENERGINET KONTAKTER BERØRTE LODSEJERE FOR AT AFTALE 1. LODSEJERMØDE
Forår 2023  vinter 2023   MILJØSTYRELSEN SAGSBEHANDLER PROJEKTET
2024 2. lodsejermøde: Energinet indgår BETINGEDE AFTALER MED LODSEJERE
2024

KONTAKT AF ENERGINETS TILSYN INDEN GRAVEARBEJDER IGANGSÆTTES

ARKÆOLOGISKE FORUNDERSØGELSER

2024-2025
Anlægsarbejde: demontering af luftledninger og kabellægning


LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

 

Projektinformation

Projekttype

132/150 kV kabelhandlingplan

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Vestjylland

Forventes i drift

Kontakt