Alle rør er nu lagt i jorden

De kommende uger arbejder Energinet blandt andet med at trykteste gasrørledningen og udføre de sidste svejsninger.

Alle gasrør er nu lagt i jorden på den del af Grøn Gas Lolland-Falster, som Energinet har ansvaret for. Rørene er også dækket til på hele strækningen, undtagen nogle få steder, hvor der mangler noget afsluttende arbejde.

Falster
På Falster venter entreprenørerne lige nu på at få adgang til det rør, der krydser farvandet. Inden for de næste tre uger vil ledningen på land og ledningen i farvandet være forbundet, hvis alt går, som det skal. På Farø er arbejdet med at forbinde land- og søledningen også i gang, og de sidste svejsninger forventes udført i løbet af de kommende én-to uger.

Vordingborg Kommune
Gravearbejdet er ved at være helt afsluttet i Vordingborg Kommune. Vi er ved at lægge muldlaget på og mangler kun et par kilometer, inden vi når ind i Næstved Kommune.

Næstved Kommune
I Næstved Kommune er drænene retableret på de første fire kilometer af strækningen, og vi regner med at færdiggøre dræn på de sidste cirka 6,5 kilometer i løbet af de kommende tre uger.

Samtidig med at vi lægger det afsluttende muldlag på, retabler vi digerne – et arbejde, der skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.


Genetableret og godkendt dige.

Tryktest
Gasrørledningen ender i den nye kompressorstation i Everdrup mellem Rønnede og Næstved. I løbet af de kommende 14 dage udfører vi tryktest på ledningen nord for kompressorstationen.

Tre uger i oktober – fra den 4. til den 25. – gælder det de sidste og afgørende tryktest af gasrørledningen. Vi arbejder en lille uge på hver af de tre strækninger: Fra Everdrup til Præstø Landevej, fra Præstø Landevej til Ørslevvej ved Vordingborg og endelig fra Ørslevvej til Nr. Alslev, syd for Stubbekøbingvej.

Farvandskrydsninger
Grøn Gas Lolland-Falster har med succes krydset Færgestrøm (mellem Sjælland og Farø) og Grønsund (mellem Farø og Falster). I øjeblikket forberedes underboringen af Guldborgsund mellem Lolland og Falster, og det betyder, at den sidste farvandskrydsning forhåbentlig kan gennemføres i løbet af de kommende uger.

Vand på mark
Nogle steder mangler vi stadig noget oprydningsarbejde – som her, hvor der er opstået huller, hvor der samler sig vand. Dem arbejder vi på at få håndteret, så landmændene kan være tilfredse med den måde, vi afleverer jorden på.  

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.