Evida og Energinet inviterer til borgermøde om Grøn Gas Lolland-Falster

Borgermøde i februar 2022.

Arbejdet med at anlægge en gasledning til Lolland og Falster træder nu ind i en ny fase, hvor Evida og Energinet inviterer til et virtuelt borgermøde om projektets miljøkonsekvensrapport.

Evida og Energinet arbejder på at anlægge en ny gasledning mellem Sydsjælland, Falster og Lolland og har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har sendt i offentlig høring.

Høringsperioden løber fra mandag den 24. januar 2022 til den 21. marts 2022. I denne periode vil der være mulighed for at afgive høringssvar. Det virtuelle borgermøde afholdes den 10. februar 2022 kl. 19.

Evida, Energinet samt myndighederne vil på borgermødet informere om de miljøpåvirkninger, projektet vil medføre samt informere om de muligheder, der er for at afgive høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen.

"Det er vigtigt for os, at borgere og andre interesserede får mulighed for at høre om og stille spørgsmål til projektet. Derfor har vi besluttet at invitere til et borgermøde. På grund af corona-situationen har vi valgt at afholde mødet digitalt, ligesom vi sørger for, at borgerne kan ringe og stille spørgsmål til projektet gennem den 8 uger lange høringsperiode," siger Søren Hylleberg, driftsdirektør i Evida.

Miljøkonsekvensvurderingen beskriver det konkrete projekt og de eksisterende omgivelser, som gasledningen bliver placeret i, og derudover er de miljøpåvirkninger projektet kan medføre på miljøet i både anlægs- og driftsfaserne beskrevet, analyseret og vurderet.

Energinet skal som statens gastransmissionsselskab bygge og drifte de første ca. 45 km af gasledningen fra Everdrup på Sydsjælland og Nørre Alslev på Falster. Mens Evida som statens gasdistributionsselskab skal bygge og drifte de resterende ca. 70 km af strækningen til Nakskov samt tilslutte de nye forbrugere til gasnettet.

"Gasledningen gør det muligt for sukkerfabrikkerne og andre virksomheder at skifte kul og olie ud med gas og reducere deres CO2-udledning. Derudover kan gasledningen hjælpe med at indfri Lolland-Falsters ønsker om at udbygge med vind, sol, biogas og grønne brændsler og dermed komme i mål med den grønne omstilling," siger Jeppe Danø, vicedirektør i Energinet.

Fakta

Projektet er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven. Det betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM), som offentligheden bliver inddraget i, og der skal være udstedt en § 25 -tilladelse til projektet, inden anlægsfasen må sættes i gang
Miljøstyrelsen og Energistyrelsen er VVM-myndigheder for projektet
Baggrunden for projektet er en regeringsbeslutning om, at en gasrørledning skal sikre gas som erstatning for kul og olie, så Lolland og Falster bliver en del af den nationale gasinfrastruktur, som dækker næsten hele Danmark

Tilmelding til borgermøde

Tilmelding til borgermødet sker ved at sende en mail til GGLF-Borgermoeder@energinet.dk
Efter tilmeldingen vil du modtage en mail med et link til mødet. Det vil være muligt at stille spørgsmål både mundtligt og skriftligt via en chatfunktion.
Er du forhindret i at deltage i borgermødet, og har du spørgsmål til projektet, kan du ringe på tlf. nr. 7023 6551 fra den 24. januar og frem til den sidste dag i høringsperioden. Telefonen er åben fra 10 til 14 på alle hverdage.
Miljøkonsekvensrapporten kan findes her

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.