En af de første rørlagerpladser ved Ørslev på Sjælland under etablering.

Anlægsarbejdet på gasrørledningen mellem Lolland og Sjælland er i gang

Arbejdet med gasrørledningen Grøn Gas Lolland-Falster er i gang langs strækningen fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland.

Flere steder foretages geofysiske undersøgelser og arkæologi. I landskabet ses nu også de første rørlagerpladser. De i alt 7000 rør, der skal bruges til den 115 km lange strækning, lander snart i Køge havn, hvorefter de skal fordeles på pladserne langs strækningen.

De første byggepladser er også etableret, så anlægsarbejdet kan gå i gang fra marts måned. Her begynder anlægsarbejdet ved Nørre Alslev og bevæger sig mod Storstrøm

Derudover forventes det, at arbejdet med de øvrige anlægsarbejder, der strækker sig over Lolland og Falster, går i gang i løbet af foråret 2023.

-  Der ligger mange forberedelser i så stort et anlægsprojekt som Grøn Gas Lolland-Falster. Nu er vi nået dertil, hvor vi også begynder at blive mere synlige i landskabet blandt andet med vores bygge- og rørlagepladser, siger projektchef Claus Poetzsch.

Både byggepladser, rørlagerpladser og adgangsveje etableres i de næste måneder, så anlægsarbejdet for landledningen og de farvandskrydsninger, der er i projektet, kan blive udført. Både Storstrøm og Guldborg Sund skal krydses, hvilket foregår med lange underboringer.

Anlægsstarten er kulminationen på flere års forberedelser med at designe selve projektet, sikre dialog med lodsejere, indhente tilladelser og meget andet. Nu er anlægsfasen i gang, og den forventer at vare til tredje kvartal af 2024 med efterfølgende retablering og idriftsættelse.

Fakta

Landledningsentreprisen er delt op på følgende strækninger:

  • Nørre Alslev til Guldborg Sund ca. 21 km.
  • Maribo til Guldborg Sund ca. 29 km.
  • Nakskov til Maribo ca. 19 km.
  • Everdrup til Nørre Alslev ca. 41 km.

 

Derudover skal følgende farvand krydses:

  • Storstrøm ca. 4 km.
  • Guldborg Sund ca. 1,5 km.

Kontaktperson

Evidas presseafdeling

Mail: Presse@evida.dk

Tlf.: 6225 9960

Claus Poetzsch
Projektchef
Mail: xclpo@evida.dk
Tlf.: 53 72 10 35

SUBSCRIBE TO NEWS

Receive notifications directly by e-mail