De første tilbageleveringer af jord til lodsejere er foretaget

Efter retablering af råjorden og tilbagelægning af mulden er de første arealer netop blevet leveret tilbage til lodsejerne.


Sådan ser mulden ud efter færdigbehandling.


Falster
Tilbagelægningen af muldjorden er i fuld gang, og på Falster har vi allerede lagt al mulden tilbage. Vi mangler dog sammenkoblingen mellem underføringen ved Grønsund og landledningen på Falster. Vi forventer, at sammenkoblingen kan udføres i august.

På Falster er vi begyndt at levere jorden tilbage til lodsejerne og har indtil nu foretaget tre tilbageleveringer. Lodsejerne har udtrykt stor tilfredshed med den måde, som Energinet og entreprenøren har håndteret arbejdet på – med respekt for eksisterende forhold og efterfølgende retablering.Ved skel og vejarealer sætter vi markeringspæle op efter endt arbejde for at vise, hvor gasledningen ligger.

Vordingborg Kommune
I Vordingborg Kommune er vi færdige med at lægge gasrøret i jorden og er i gang med at retablere dræn og lægge mulden tilbage.

Muldarbejdet er i gang på strækket mellem motorvejen og Ulvsund på den østlige side af motorvejen. Vi arbejder også med retablering af dræn fra Ulvsund mod nord, og her er vi nået til strækket mellem Ørslev og motorvejen (Ørslevvej).


Fuldt sving i drænarbejdet.

Næstved Kommune
I Næstved Kommune er vi begyndt udgravningen og mangler cirka syv kilometer. Vi er nået til Sneserevej fra syd og mangler resten af strækningen op til kompressorstationen i Everdrup. Arbejdet med udgravning til gasledningen har været sat i bero en uges tid, da vi var kommet for langt forud for det hold, som etablerer selve gasledningen. Den strækning, der står åben, må ikke være for lang. Det er på grund af det regnvejr, vi har haft de seneste 14 dage.

Krydsningen af motorvejen er afsluttet og gik godt – uden store problemer med boring og gennempresning af gasrør.  

Vi har lidt udfordringer med krydsningen af Hestehavevej, men dette forventes løst i løbet af uge 30. Alle andre krydsninger er mere eller mindre forløbet i henhold til planen. 


Grøn Gas Lolland-Falster nærmer sig kompressorstationen i Everdrup.

Arbejdet i Everdrup før tilkobling af gasledningen til kompressorstationen er så småt begyndt. Inde på Everdrup Kompressorstation skal der laves en M/R station. Det er en måle- og reguleringsstation, som sikrer, at man kan måle mængden af gas, men også regulere trykket på gasledningen, så trykket ikke bliver for højt eller lavt i gasledningen.

Kontakt

Sådan forløber arbejdet

Gasrørene, som er 16 meter lange, lægges i udgravningen i varierende længder. Nogle rør kommer ned som enkelte rør, og andre svejses sammen til længder på op til 900-1.000 meter, som lægges i jorden på én gang.

Når vi er færdige med at lægge gasledningen i jorden, skal vi genetablere dræn. Når drænene er genetableret, godkender lodsejeren arbejdet, før vi fortsætter med at retablere jorden. Råjorden bliver udjævnet, hvorefter den grubbes og harves, og vi samler sten.

Herefter bliver mulden lagt tilbage. Jorden harves, og vi samler sten med maskine på den jord, som Energinet har haft til rådighed.

Før vi kan levere jorden tilbage til lodsejeren, gennemgår Energinet sammen med entreprenøren jorden for en forhåndsgodkendelse. 

Efter sommerferien begynder vi at ordne de første erstatningsforretninger med lodsejerne.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.