Energinet er i fuld gang med at færdiggøre sin del af projektet

Gasrørledningen er i jorden fra Nr. Alslev på Falster og op til kompressorstationen på Sydsjælland. Der er dog stadig en del oprydnings- og papirarbejde at udføre.

Energinets del af projektet Grøn Gas Lolland-Falster er godt på vej mod afslutningen. Energinet står for det stykke af gasrørledningen, der strækker sig fra Nørre Alslev på Falster og op til kompressorstationen i Everdrup mellem Rønnede og Næstved.

Alle rør er lagt i jorden, og i denne uge er den sidste svejsning udført.

Maskinerne er derfor ikke længere så synlige i landskabet. Stort set hele arbejdsarealet er bragt tilbage til sit normale udseende. Kun nogle få dræn mangler endnu at blive retableret, og der skal lægges afsluttende muldlag på én kilometer. Energinet har leveret jorden tilbage til lodsejerne på mere end tre fjerdedele af strækningen og mangler cirka 10 kilometer på Farø og i Næstved Kommune.

42 gennembrudte og fredede diger er reetableret, og de 41 er indtil videre godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Ved Everdrup og på Farø har Energinet stadig et par diger, der skal bygges op igen.


Tryktest af den nye gasrørledning er afsluttet og godkendt på alle sektioner. Vi er derfor i gang med at tømme ledningen for trykprøvevandet.

Rørlager plads, som stort set er tømt for rør og nu bruges som oplagsplads for andet materiel
De store rørlagerpladser er stort set tømt for rør, men entreprenøren bruger stadig pladserne til forskelligt materiel.

Gasrørledningen krydser tre farvande, og disse krydsninger er udført med succes. For både gasrørledningen i jorden og i vandet gælder det, at der stadig foregår en masse arbejde med at få dokumentation, ibrugtagningstilladelser m.m. på plads. Vi er dog så langt, at det midlertidige kontor i Ørslev lukker inden for en måneds tid.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.