Energinet Gas TSO og Evida fortsætter undersøgelser af Grøn Gas Lolland-Falster

Efter en såkaldt Open Season-auktion, hvor aktører i gasbranchen har kunnet byde ind og sætte sig på en del af kapaciteten i en mulig gasrørledning mellem Sjælland og Lolland, har Energinet Gas TSO og Evida gjort status og besluttet at fortsætte forundersøgelserne.

Energinet Gas TSO og Evida arbejder således videre med forslaget om at lave en 115 km lang gasrørledning fra Sjælland over Falster til Lolland – et projekt der dels vil kunne forsyne Nordic Sugar’s fabrikker på Lolland-Falster med biogas i de fire må-neder om året, fabrikkerne producerer og dermed sikre fabrikkerne grønnere energi, dels gøre det muligt at sende overskydende biogas fra Lolland-Falster til Sjælland resten af året.

Det står klart efter en såkaldt Open Season-auktion, hvor aktører i gasbranchen har afgivet forpligtende bud på at sikre sig kapacitet i en eventuel rørledning – altså hvor meget de vil bruge den. Open Season blev holdt 6. marts.

  • Efter at vi nu har evalueret de bud, der kom ind i Open Season, og gjort status over potentialet i projektet, har vi besluttet at fortsætte forundersøgelserne, siger Jeppe Danø, områdeleder i Energinet og leder af den styre-gruppe, der undersøger projektet ”Grøn Gas Lolland-Falster”.
Han slår fast, at selv om Open Season-auktionen var en vigtig milepæl, så er der ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt gasrørledningen skal bygges eller ej. 

Energinet Gas TSO og Evida forventer først, at en beslutning i selskabernes bestyrelser kan træffes ultimo maj 2020, hvorefter Klima, Energi – og Forsyningsministeren vil skulle behandle og godkende en investeringsanmodning gående frem til efteråret 2020.  

Hvis projektet vedtages, er det forventningen, at rørledningen vil være klar i 2023.

Udover mulighed for at etablere yderlige biogasproduktion i området og give mulighed for at andre industrier kan bruge biogas, så rummer Grøn Gas Lolland Falster-projektet også mulighed for, at grøn strøm fra vindmøller og solcelleparker i områ-det kan blive omdannet til gas og transporteret eller udnyttet via gasnettet.

Energinet Gas TSO og Evida er begge ejet af Energinet og dermed den danske stat. Energinet Gas TSO har ansvaret for det overordnede gastransmissionsnet i Dan-mark, mens Evida har ansvaret for gasdistributionsnettet – altså de mange tusinde kilometer rørnet, der forbinder de store gasledninger på tværs af landet med private husholdninger, industri, fjernvarmeværker mv. og kobler biogasproducenterne på gasnettet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.