Gasrøret er i jorden i Vordingborg Kommune

På Falster er stort set al jord leveret tilbage til ejerne. I Næstved Kommune bliver sidste del af rørledningen lagt i løbet af den kommende uge.

Endnu en milepæl er tæt ved at være nået på projekt Grøn Gas Lolland-Falster: I Vordingborg Kommune er vi stort set færdige med at lægge gasrøret i jorden – der mangler kun en strækning gennem Risby Skov ved Bårse. Vi er nu i gang med at retablere dræn og lægge mulden tilbage i området.

Muldarbejdet er afsluttet til nord for Fladbækken og Mønsvej og fortsætter mod nord. I den kommende tid arbejder vi på strækningen fra Ørslev og op mod Grumløse.


De store mængder regn hen over sommeren har gjort arbejdet mere besværligt. På billedet bliver der boret en ekstra brønd for at kunne holde rørgraven tør.

Alle lukkede krydsninger er afsluttet. Vi har kunnet holde lukketiden langt nede på de krydsninger, hvor vi graver en vej op. Krydsningen af Langdyssevej mellem Bårse og Tappernøje blev f.eks. udført på under to døgn og med lukning af vejen i lidt under to dage.

I Vordingborg Kommune er vi begyndt at levere jorden tilbage til lodsejerne. Vi kan dog mærke, at landmændene har travlt med høsten. Derfor går afleveringerne ikke så hurtigt lige nu, da det kræver, at landmændene har tid til at mødes med Energinets repræsentanter.

Falster
På Falster er alle tilbageleveringer til lodsejerne afsluttet, bortset fra et område ved Skovby Tværvej.


Retablering af dige er i gang. Sten og jord er fra det oprindelige dige og opbevaret separat fra muld- og underjord.


Diger
Når muldlaget lægges tilbage, reetablerer vi også digerne. Vi har gennembrudt lidt over 50 diger på strækningen, og de skal alle reetableres efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer.

Når et dige er reetableret, udarbejder Energinet og vores entreprenør en billedrapport over det reetablerede dige. Rapporten sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til kommentering/godkendelse. Den første rapport over det sydligste dige på Sjælland er sendt, og diget er godkendt. I den kommende tid planlægger vi at sende to-fire rapporter om ugen.


Forberedelser til tilslutningen ved kompressorstationen i Everdrup.

Næstved Kommune
I Næstved Kommune er vi næsten nået til kompressorstationen i Everdrup (mellem Rønnede og Tappernøje), som er slutpunktet. Den sidste del af gasrørledningen bliver lagt i løbet af denne og næste uge.

Arbejdet i Everdrup før tilkobling af gasledningen til kompressorstationen er så småt begyndt. På kompressorstationen skal der laves en M/R station. Det er en måle- og reguleringsstation, som sikrer, at man kan måle mængden af gas, men også regulere trykket på gasledningen, så trykket ikke bliver for højt eller lavt i gasledningen.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.