Vejen set fra oven

Gasrørledning har afsløret oldtidsvej ved Udby

Ved Udby på Sydsjælland ligger Grøn Gas Lolland-Falster i et område, som har været hjemsted for en rig slægt i årene omkring år 200. Det viser Museum Sydøstdanmarks fund af en sjælden, stenlagt vej. I området er tidligere fundet en sølvskat og en gravplads med fornemme gravgaver.

Inden Energinet kunne begynde at anlægge gasrørledningen Grøn Gas Lolland-Falster, har Museum Sydøstdanmark udført arkæologiske forundersøgelser i Næstved og Vordingborg kommuner.

Arkæologerne fandt mange nye fortidsminder, men den mest overraskende og spektakulære opdagelse var nok fundet af en stenlagt oldtidsvej lidt syd for Udby midt på Sydsjælland.

Området ved Udby var kendt af arkæologerne i forvejen. Gasledningen løber lige forbi en stor gravhøj, kaldet Trudshøj, hvor der tidligere er fundet en egekiste indeholdende en bronzekedel på hjul (Skallerupvognen), en guldarmring, og et sværd.

Højen er anlagt i bronzealderen som gravsted for en af de rigeste stormænd på Sydsjælland. Men også i jernalderen var der en rig slægt på egnen. Da motorvejen blev anlagt, blev der fundet en gravplads med 18 kvindegrave, rigt udstyret med smykker af guld og sølv, halskæder af farvestrålende glasperler og fine genstande importeret fra Romerriget mod syd.

Magtcentrum i romersk jernalder
”Fundene tyder på, at de gravlagte har tilhørt en rig fyrsteslægt og viser, at området må have været et magtcentrum i romersk jernalder. Lige nær gasledningen er der desuden fundet en møntskat med hele 156 romerske sølvmønter (denarer), der er gravet ned omkring år 200. Skatten kan være ofret til guderne, eller måske er den gemt væk i ufredstider, men aldrig gravet op igen,” fortæller museumsinspektør Jonas Christensen, Museum Sydøstdanmark.

”Alle disse værdifulde fund viser, at der har været stor rigdom på egnen, men de gav os ingen viden om, hvor man boede og havde sit daglige liv. Et stort anlægsarbejde som Grøn Gas-ledningen giver os mulighed for at undersøge en masse nye arealer, og på marken syd for Trudshøj var der gevinst. Her fandt vi sporene efter en masse stolpehuller fra jernalderens langhuse.”17 meter vej over sumpet område
Stolpehuller er de nederste rester af det tømmer, som har udgjort skelettet i et hus. Husene ved Trudshøj var anlagt på kanten af en lille lavning, og vores forfædre havde anlagt en vej hen over det sumpede område. Vejen var 17 meter lang og lavet af store flade sten, lagt tæt sammen og kilet fast med mange mindre sten ind imellem. Langs begge sider var der en række kantsten, som var lidt højere end selve belægningen. Jernalderens vogne havde træhjul, så der har været lagt jord over stenene for ikke at ødelægge hjulene.

”Veje er meget sjældne, og de blev normalt kun anlagt på særlige steder, hvor det var vigtigt at kunne krydse en våd ådal, mens resten af ruten foregik i hjulspor på tørt land. Vejen ved Trudshøj skiller sig lidt ud ved at være anlagt i tilknytning til en boplads. Vejen er meget fint og omhyggeligt konstrueret, og de tætliggende flade sten minder meget om romerske veje. Vi har stadig ikke dateret vejen, men det vil være rigtig spændende, hvis det viser sig, at den er anlagt samtidig med de nærliggende hustomter, sølvskatten og den rige gravplads ved motorvejen. Så kan vi nemlig belyse både dagliglivet, gravritualer, og forbindelser til det romerske imperium, hvis nordgrænse lå i Tyskland,” siger Jonas Christensen.

Som en sidste bonus fik arkæologerne med kyndig hjælp fra frivillige detektorfolk også fundet yderligere ni sølvmønter, så skatten nu er oppe på 165 denarer.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.