Gasrør udlagt i landskabet
Gasrør lagt ud til sammensvejsning. Her er det i den nordlige del af Vordingborg Kommune – mellem Brøderup og Ørslev.

Muldafrømningen er afsluttet i Vordingborg-området

I Vordingborg-området er mulden rømmet af, og de sidste rør er ved at være kørt ud. I Guldborgsund Kommune arbejder vi på at blive færdige til at give landmændene deres jord tilbage. I Næstved Kommune begynder vi at køre rør ud.

Anlægsarbejdet på gasrørledningen Grøn Gas Lolland-Falster skrider godt fremad i det fine vejr. Mens andre sukker efter regn, er det godt for gravearbejdet, når det holder tørt.  

Falster

På Falster i Guldborgsund Kommune er ledningen på Energinets del af strækningen lagt i jorden. Tilbagefyldning af jord er fortsat godt i gang, og gravemaskinerne er derfor synlige i landskabet.

De første overdragelser af jorden tilbage til landmændene er gået i gang. Det betyder, at vi er i gang med at reetablere dræn på markerne. For hver enkelt strækning aftaler vi med lodsejeren, hvordan jorden skal håndteres med grubning og harvning af råjordsunderlaget. Processen kræver en del forhåndsarbejde fra Energinets side, så den enkelte landmand har mulighed for at komme bedst muligt videre med dyrkningen på det stykke jord, som Energinet har eksproprieret.

Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er arbejdet med afrømning af muld afsluttet.

De sidste rør fra rørlagerpladsen øst for Ørslev er ved at være kørt ud. Rørene til ledningen, der skal gå nordpå mod kompressorstationen i Everdrup, ligger på rørlagerpladsen ved Præstø Landevej. Vi forventer, at vi kan køre de sidste rør direkte ind på arbejdsområderne fra rørlagerpladsen.

Der vil også blive kørt rør fra denne rørlagerplads ind i Næstved Kommune.

Vi skal lave flere såkaldte lukkede krydsninger ved Ørslevvej, Ugledigevej, Ambjergvej, Grumløsevej og Lundbyvej. Det betyder, at vi enten borer gasrøret under, eller vi rammer røret under vejen. Flere krydsninger var planlagt til uge 21, men på grund af manglende kapacitet på svejse- og coatinghold er nogle af krydsningerne skubbet til uge 22 og 23.

Ved en lukket krydsning kan vi føre gasrøret under vejen uden at forstyrre trafikken i området. Det vil give lidt støj og vibrationer, men vi er som hovedregel så langt væk fra bebyggelse, at støjen ikke vil genere synderligt. Der vil dog være kørsel til og fra vores arbejdspladser på begge sider af vejen.

Ligeledes har vi et specielt dige lidt nord for Københavnsvej, hvor vi rammer gasrøret under.

Krydsning ved dige
Krydsning ved dige – skiltet understreger, at der skal tages særlige hensyn til det fredede dige.

Energinet kommer på hele strækningen til at krydse cirka 50 fredede diger, og vi har fået lov til at krydse dem i åben grav. Vi har en løbende dialog med Museum Sydøstdanmark om beskyttelsen og den kommende reetablering af udgravninger.

Næstved Kommune

I Næstved Kommune bliver der sat paddehegn op til lidt nord for Brøderupvej og op mod Hovvej. Det er lange, grønne og lave hegn, som er lavet af kraftig plast. Hegnene skal holde padderne væk fra udgravningen. I alt bliver der opsat cirka 20 kilometer hegn på hele strækningen fra Nr. Alslev på Falster til Everdrup mellem Rønnede og Næstved.

Paddehegn
Krydsning af skov – bemærk paddehegnene i begge sider. Hegnene skal holde de små padder væk fra udgravningen.

Afrømningen af muld kommer ligeledes til at foregå i dette område i den kommende tid. Det kan som oftest ses ved, at fire gravemaskiner arbejder tæt sammen og afrømmer muld over cirka 500 meter pr. dag i et 30 meter bredt bælte.

Der vil fra uge 23 være udkørsel af cirka 2-4 kilometer rør fra rørlagerpladsen ved Præstøvej. De fleste rør herfra vil blive kørt direkte ind til arbejdspladserne. Der vil dog også være kørsel ad Langdyssevej og Bårsevej i uge 23.

Udgravning af rende til gasrør og krydsninger under veje er ikke begyndt i Næstved Kommune.

Farvandskrydsninger

Forberedelserne til at krydse farvandene mellem Lolland og Falster og mellem Falster, Farø og Sjælland er også rigtig godt i gang.

Kontakt

Grøn Gas Lolland-Falster

Energinet har ansvaret for strækningen fra Nørre Alslev på Falster til Everdrup på Sydsjælland. Se også Evidas hjemmeside om projektet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.