Mulden fyldes tilbage oven på udgravningen nær Stubbekøbingvej på Falster.

Vi er færdige med at afrømme muld på hele strækningen

Maskinerne blev straks kørt sydpå til udgangspunktet, så de kunne begynde turen nordpå igen – nu med at fylde muld tilbage på det stykke, hvor røret allerede er lagt i jorden.

I forrige weekend blev vi færdige med at afrømme muld på hele den strækning, som Energinet har ansvaret for – det vil sige fra Nr. Alslev på Falster og op til kompressorstationen ved Everdrup. Dermed har vi flyttet lidt under én million tons jord.


Reetablering af muld i strækket mellem Stubbekøbingvej og kysten på Falster.

De fire gravemaskiner, der har udført muldafrømningen, kom ikke til at stå stille ret længe. Maskinerne blev kørt til Nr. Alslev, hvor de kunne begynde at bevæge sig nordpå igen og arbejde med at fylde mulden tilbage på det stykke, hvor røret allerede er lagt i jorden. Her arbejder vi også på at reetablere diger.

De mange sammensvejsninger af rørene til længere rørstykker op til 100 meter blev færdiggjort i sidste uge. Der mangler stadig et par hundrede svejsninger nede i selve graven, for at røret bliver ét langt stykke, men hovedparten af de knap 3000 svejsninger er udført. Alle svejsninger er gennemgået af entreprenørens tilsyn og efterset af Energinets egne folk, så vi har god sikkerhed for, at arbejdet er udført indenfor de sikkerhedsmæssige rammer.


Ofte anvender entreprenøren fire-seks maskiner i tæt samarbejde for at lægge røret i graven, som her i et sving.

Falster
På Falster vil de sidste afleveringer af markarealer formentlig finde sted inden 1. juli. Nye erstatningsdræn er aftalt med landmændene, og mange dræn er allerede lagt.  

Vordingborg Kommune
I Vordingborg Kommune er vi i gang med selve udgravningen til gasrørledningen, og vi er nået op i nærheden af Grumløse. Der mangler således kun cirka 17 km, før vi når til Everdrup.

Gasrørene ligger i de sammensvejsede 100 meter-stykker klar til at blive lagt ned. Arbejdet skrider frem med 500-700 meter om dagen. Tilbagefyldning af jord i renden kommer efterfølgende til at ske i stort set samme tempo.Åben krydsning af Mertehøjvej.

Når vi krydser veje, kan det ske som lukkede krydsninger, hvor vi undgår opgravning af veje. De lukkede krydsninger er nu afsluttet i Vordingborg-området. Vi arbejder fortsat på åbne krydsninger, men som hovedregel foregår de hurtigt. F.eks. blev Mertehøjvej lukket om morgenen og åbnet igen sent på dagen. Da var vejen gravet op, røret var lagt ned, og jorden var fyldt tilbage i graven.

Når vi afslutter en åben vejkrydsning, mangler vi normalt asfaltarbejdet. Det tager vi i en større runde, hvor vi så lægger asfalt på flere opgravede veje, og der kommer Mertehøjvej med.


Forberedelser til boring under vej. Gasrørene bliver nøje indmålt før ramning under vej, så vi er sikre på retningen og samtidig rimeligt sikre på, de kommer ud, hvor vi ønsker det.


Her i juli begynder vi at reetablere de første diger på planen. Det er både fortidsminder og naturkorridorer, så der er fra Slots- og Kulturstyrelsen stort fokus på, at dette arbejde udføres efter deres retningslinjer.

Næstved Kommune
Vi endnu ikke begyndt på udgravningen af selve renden til gasrøret i Næstved Kommune, men alle rør er kørt ud fra rørlagerpladsen ved Præstø Landevej.

Gravearbejdet på selve gasrøret begynder i Næstved Kommune indenfor nogle uger, og den første vej, som lukkes, er Langdyssevej.

Ved motorvejen er den første del af boringen i denne uge kommet under i en 100 mm boring. Hullet udbores, og gasrøret bliver også presset igennem her i uge 26.

I Næstved Kommune skal vi udføre lukkede krydsninger af Langdyssevej (indkørsel til gård), Bårsevej, Sneserevej, Korskildevej, Lunden, Engelstrupvej, Tågeskovvej og Hestehavevej.


Forberedelsesarbejde ved kompressorstationen i Everdrup.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.